Odchod jako program

Publikováno 20. května 2014

Lze konstatovat, že partaje, které mají za cíl vystoupení z EU, se (s čestnou výjimkou Svobodných) neobtěžují své potenciální voliče zatěžovat nějakými konkrétními mechanismy, kterými by toho chtěly dosáhnout. Všechny zmíněné strany lze ovšem popsat jako partaje s minimálním politickým vlivem, je tedy vyloučeno, že by se jejich myšlenky mohly i po volbách do EP vůbec realizovat.

Voleb do Evropského parlamentu se účastní celkem 38 stran, z nichž jsou některé zaměřené proti dosavadnímu vývoji evropské integraci a chtějí ji zabrzdit, zcela zastavit, či vyjmout Českou republiku z ní. Jakými tezemi tyto strany myšlenku vystoupení z EU ve svých programových dokumentech propagují?

Projdeme-li programy kandidujících stran podle jim přidělených čísel, zjistíme, že celkem 4 subjekty jsou fakticky pro vystoupení z EU či se k tomuto bodu velmi blíží.

Ne Bruselu

Prvním subjektem, který je zcela pro vystoupení ČR z EU a má to dokonce vetknuto do svého názvu, je strana Ne Bruselu-Národní demokracie. Program a mediální vystoupení lídra této strany A.B.Bartoše jsou kombinací zájmů pro konspirátory a psychiatry. Posuďte některé teze sami:

NE Bruselu – Národní demokracie je přesvědčena, že nadcházející volby do Evropského parlamentu budou důležitým střetem mezi silami hájícími tradiční křesťanské hodnoty a národní suverenitu jednotlivých evropských zemí na jedné straně a bruselskou diktaturou, reprezentovanou jí poslušnými politickými stranami na levici i na pravici, na straně druhé.

Národní demokraté jsou proto připraveni spolupracovat se všemi silami v Evropě na konečné porážce těchto temných sil reprezentovaných světovým zednářstvem, které mají jediný cíl – zotročení starobylých a slavných evropských národů.


Autor tohoto textu nemá nejmenší chuť zabývat se programatikou této strany a to i spřihlédnutím k tomu faktu, že Bartoš je známý mimojiné publikováním tzv. seznamů Židů.

Republikáni

Následovníci Miroslava Sládka svého učitele zřejmě dobře poslouchali. Jejich volební i obecná prezentace je kombinací jistě pro někoho líbivých hesel o “dojení země”, “superstátech” s brnkáním na rasistickou strunu. Nicméně abychom byli féroví, zběžný pohled na web této strany napoví, že intenzity, kterou na podobná témata vydával Sládek, se jeho pokračovatelé ještě nedostali.

Konkrétněji. “1. Zamezíme dalšímu utužování moci Bruselu – především komisařů EU. Obrátíme tento dosavadní trend a EU přeměníme v konfederaci svobodných evropských států, spolupracující na dobrovolném principu a vzájemné výhodnosti. Něco na způsob „Evropského hospodářského společenství“ sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.

Podobných proklamativních prohlášení je v programu Republikánů celá řada, nicméně konkrétní opatření, jak jich dosáhnout, již téměř zcela absentují. Jakým mechanismem zajístí slíbený stav se volič nedozví, je zřejmě spoléháno na velkou schopnost imaginace českého elektorátu.

Doplňme k Republiknům ještě jednu formulaci z jejich manifestu: “Pokud potvrdíte dosavadní trend, brzy se probudíte v totalitním superstátu, velmi podobném bývalému SSSR. Však se také jeho architekti rekrutují ze stejné líhně. Jsou to velmi, VELMI ZLÍ lidé! Dáte-li svůj hlas jedincům, reprezentujícím tyto síly, podepisujete si sami svůj ortel.

Pokud se rozhodnete volit změnu, změnu směrem ke svobodě, volte jakékoliv kandidáty, jenž vám slibují zásadní změnu kurzu – přeměnu superstátu EU, případně jeho rozpuštění! Můžete se této kýžené změny dočkat, ovšem bez záruky. “

Svobodní

Oproti předchozím subjektům je na tom Strana svobodných občanů velmi rozdílně. Je konzistentní ve svém názoru na negativní důsledky našeho členství v EU, dlouhodobě však popisuje také kroky, jak se z evropské integrace vymanit. Její předseda napsal dokonce knihu, která se konkrétně zmíněnému věnuje.

Strana uvádí: “Svobodní považují stávající pokus o integraci evropských států za slepou uličku. Současný demokratický deficit (přesněji řečeno nedemokratické poměry) panující v Evropské unii není způsoben tím, že se nepovedlo uskutečnit dobré ideály, ale je úmyslným pokusem o odstranění tradičních evropských hodnot jako je svoboda, demokracie, důstojnost člověka, pluralita názorů, odpovědnost politiků občanům.”

A pokračují: “Proto Svobodní navrhují hlasování o vystoupení z Evropské unie a jednoznačně doporučují, aby Česká republika z EU vystoupila.
Následně je pro Svobodné východiskem dobrovolná spolupráce států, jak ji například můžeme vidět v základních dokumentech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO, anglická zkratka EFTA). Princip dobrovolnosti v důsledku zabezpečí, aby kooperace probíhala tak, že je pro zúčastněné státy výhodná
.”

Oproti všem ostatním má poměrně slušné šance získat zastoupení v Evropském parlamentu, nicméně ani to jí nepomůže s okamžitým dosažením jejího cíle, tedy vyvedení ČR z Evropské unie.

DSSS

Dělnická strana ve svých 4 bodech popisuje své volební priority. Vystoupení z EU, resp. uspořádání referenda o této otázce (strana nespecifikuje, jak chce tohoto bodu dosáhnout, což se dá ovšem s jejím zanedbatelným politickým vlivem i pochopit) je pro ni prioritní. A co je vlastně špatně na té EU podle DSSS?

Česká republika si musí zachovat právo na samostatné rozhodování. Nepotřebujeme, aby nám úředníci z Bruselu určovali, co je pro nás správné, co smíme a co ne, jaké žárovky máme používat, či jak máme říkat tradičním českým výrobkům.”

Dále strana uvádí, že chce EU rozbít zevnitř. Škoda že již neuvádí ani náznakem, jak by toho chtěla dosáhnout. Asi to chápe jako podružnost…

Exit

Lze závěrem konstatovat, že partaje, které mají za cíl vystoupení z EU, se (s čestnou výjimkou Svobodných) neobtěžují své potenciální voliče zatěžovat nějakými konkrétními mechanismy, kterými by toho chtěly dosáhnout. Všechny zmíněné strany lze ovšem popsat jako partaje s minimálním politickým vlivem, je tedy vyloučeno, že by se jejich myšlenky mohly i po volbách do EP vůbec realizovat.