Demagog.cz

Oprava a omluva

Komentář 4. září 2017

V rozhovoru pro Aktuálně.cz, ve kterém jsme mluvil o plánech Demagog.cz na ověřování podzimních voleb, jsem nekorektně uvedl, že pořadu Otázky Václava Moravce klesá sledovanost. Byl jsem upozorněn, že podle dat ATO – Nielsen Admosphere naopak sledovanost pořadu roste. Za toto vyjádření, které vycházelo evidentně spíše z mých domněnek než z tvrdých statistických dat, bych se chtěl veřejně touto cestou omluvit čtenářům i redakci pořadu Otázky Václava Moravce.

Osobně si pořadu velmi cením, s naším projektem jsme konečně za dobu fungování ověřovali zhruba 150 relací. To, že v předvolebním období přistupujeme k novému schématu ověřování, pramení primárně z personálních kapacit projektu a nevychází z kvality pořadu, jak v rozhovoru naznačuji. Toto mé vyjádření je vyloženě hloupé.

Ujišťuji vás, že se podobných hodnotících soudů bez znalosti dat již nedopustím.

Jan Tvrdoň, vedoucí projektu Demagog.cz.