Oslíčku otřes se aneb když jsou peníze, všechno jde!

Publikováno 7. března 2013

Petr Fiala se stal ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 2. května 2012. V akademické oblasti je uznávaným politologem, univerzitním profesorem a bývalým rektorem Masarykovy univerzity. Jak si vede jako politik? Demagog.CZ ověřoval jeho výroky v Otázkách Václava Moravce (3. března 2013).

Petr Fiala se stal ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 2. května 2012. V akademické oblasti je uznávaným politologem, univerzitním profesorem a bývalým rektorem Masarykovy univerzity. Jak si vede jako politik? Demagog.CZ ověřoval jeho výroky v Otázkách Václava Moravce (3. března 2013).

Kráčel Ježíš po zemi, když v tom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, proč pláče. “Oheň mi vzal dům a já teď s rodinou nemám kde žit.” “Hle muži, Tvůj dům!” řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. “Zemřel mi můj maličký syn!”, hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: “Hle ženo, Tvůj syn žije!”. Procházel Ježíš dál zemi, když v tom uviděl sedět plačícího mladíka. “Proč pláčeš mladý muži?!”, zeptal se ho Ježíš. Mladík k Ježíši zvedl své uplakané oči a odvětil: “Pracuji v českém školství.” I usedl Ježíš k mladíkovi a plakal s ním.

V únoru představil Fiala spolu s premiérem Petrem Nečasem deset kroků ke zkvalitnění českého školství. Podle nich je potřeba zaměřit se na matematiku, snížit byrokracii ve školách a změnit systém financování. Ministr chystá novelu na zlepšení vysokého školství,zajímá se o možnosti dotací z EU některých opatření, jejichž cílem je zastavit propad českých žáků v mezinárodních srovnáních.

Ano, všechno jde, když se chce a když jsou peníze. Jenže ty české školství nemá. Fiala tvrdil, že “v roce 2011 byl rozpočtový výhled pro oblast školství na rok 2013 zhruba o 20 miliard nižší, než je ta skutečnost letošního roku.” Demagog hodnotí tento výrok jako nepravdu, dodejme však, že je nepravdou v pozitivním slova smyslu. “Podle výhledu z roku 2011 mělo Ministerstvo školství v roce 2013 disponovat s rozpočtem ve výši 108 308 489 000 Kč. Podle zákona o státním rozpočtu na rok 2013 je rozpočet Ministerstva školství 140 411 693 000 Kč. Rozdíl tedy nečiní zhruba 20 miliard, ale 32 miliard,” vysvětluje analytik Demagogu. Fiala pokračoval pravdou: “Některé položky, kde školy pociťovaly největší krizi, jsme dokonce navýšily velmi významně. Abych uvedl příklad, ostatní neinvestiční náklady, které například zahrnují učební pomůcky, tuto položku jsme zvýšili o 124 % a takto musíme postupovat dál.”

Peníze nejsou všechno, ale řešily by všechno! Stárnoucí učitelský sbor, nedostatek mužských učitelů, jejich nízké platy atp., to vše se negativně odráží ve stavu českých škol. Fiala dokonce tvrdil, že “dnes máme čtvrtý nejstarší pedagogický sbor ze všech zemí Evropské unie.” Výrok je ale neověřitelný, jelikož poslední údaje pochází z roku 2010. Tehdy měla ČR pátý nejstarší učitelský sbor z 27 států EU. Pravdou dle Demagoga však je Fialův výrok, že “máme už jen něco nad 20 % učitelů do 35 let, nad 50 % nebo téměř 50 % jsou učitelé starší 46 let. ”

Z deseti Fialových analyzovaných výroků Demagogem byl jen jeden nepravdivý, přičemž tato nepravda je vlastní pozitivní pro stav peněženky Ministerstva školství. Čtyři Demagog hodnotil jako neověřitelné. No, doufejme, že je Fiala stále více politolog a profesor, než politik.