Otevřený dopis Radka Johna redakci serveru Demagog.cz

Komentář 17. července 2013

Byl jsem šokován totálním selháním vašeho analytického týmu při hodnocení mých výroků v Otázkách Václava Moravce.

Neuvěřitelnou školáckou chybu udělal při ověřování mého tvrzení, že jsem podal pozměňovací návrh do jednacího řádu Sněmovny, aby v komisi pro kontrolu tajných služeb byli nejen poslanci. Správně jste si otevřeli přehled legislativní činnosti poslance Johna ne webu Poslanecké sněmovny, ale jste jediní, kteří tam ten návrh nenašli. Mezi dvaceti návrhy zákonů, které jsem předložil, je samozřejmě i sněmovní tisk č. 835 - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=835&CT1=0 , který upravuje právě to, aby v Komisi pro kontrolu tajných služeb mohli být nejen poslanci. Je to jen šlendrián a povrchní zkoumání pravdy anebo záměr poškodit mě? Každopádně nepravdy se jednoznačně nedopustil Radek John, ale server Demagog.cz.

Děsí mě, že si osobujete právo rozhodovat o tom, která má tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá, ale přitom nedokážete vyhledat celkem snadno dostupné důkazy o pravdivosti mých tvrzení. To je případ mého dalšího výroku, který zněl: „měl jsem slíbeno, že po prvním roce poroste rozpočet Ministerstva vnitra každý rok o půl miliardy…Místo toho byla realita taková, že ministr Kubice schválil rozpočtový výhled, kde klesaly příjmy Ministerstva vnitra o další miliardy každý rok. Podle Vašich analytiků prý zmiňovaný příslib nejde dohledat. Jde ho dohledat celkem snadno. Stačí chtít. Například ve stenozáznamu z jednání vlády při schvalování rozpočtu je výslovně uvedeno, že další roky bude rozpočet MV stoupat o půl miliardy ročně, což byl podmínka pro schválení rozpočtu pro rok 2011. Dalším nevyvratitelným důkazem pravdivosti toho, co jsem řekl, jsou veřejně dostupné vládou schválené „Celkové výdaje státního rozpočtu na léta 2011 až 2013 podle kapitol“. Jsou tam výslovně uvedeny nárůsty rozpočtu MV pro rok 2012 o 527 774 000 Kč a pro rok 2013 o dalších 576 774 000 kč. Tyto nárůsty byly schváleny v roce 2010, kdy jsem byl ministrem vnitra. O rok později, v roce 2011 ministr Kubice schválil spolu s vládou „Celkové výdaje státního rozpočtu na léta 2012 až 2014.“ V kapitole Ministerstva vnitra byl místo nárůstu nově plánován pro rok 2013 pokles proti roku 2012 o 2 477 313 000 Kč. A pro rok 2014 pokles o další

3 397 502 000 Kč. Šlo tedy jednoznačně o můj pravdivý výrok. Označit ho za lež, byla od týmu Demagog.cz další manipulace, anebo mám věřit, že se za tím skrývá jen neschopnost zajistit si kvalitní rešerše? Každopádně server Demagog.cz i v tomto případě publikoval vlastní nepravdivé tvrzení..

Zřejmě Vašim analytikům také ušlo, že teprve masivní kritika záměru ministra Kalouska zlikvidovat policii, ho donutila couvnout a snížit rozpočet MV v dalších letech „pouze“ o stovky miliónů, jak píšete na serveru Demagog.cz, místo každoročního navýšení o půl miliardy, které jsem na vládě vyjednal o rok dříve. I toto podle autorů serveru Demagog.cz „malé“ snížení znamenalo likvidační tlak na policii a hasičský záchranný sbor a možná záměr ochromit vyšetřování kauz, proti kterému později ministr Kalousek tolikrát protestoval. Vzpomeňte si například, co předváděl při obvinění Vlasty Parkanové za předražený nákup letadel Casa. Kritika Kalouskova záměru snižovat v letech 2013 a 2014 se souhlasem ministra Kubiceho ještě více rozpočet MV, osekaný už v roce 2011 na existenční minimum, samozřejmě zněla nejen ode mne a Věcí veřejných, ale také od policejních a hasičských odborů a řady odborníků na bezpečnostní problematiku i poslanců opozice. Zdůrazňuji, že s poklesem rozpočtu v roce 2011, který ušetřil daňovým poplatníkům 8,4 miliard korun, jsem souhlasil pouze za podmínky postupného nárůstu rozpočtu v dalších letech, nutného pro zajištění provozu i investic, bez něhož je policie částečně paralyzována. A bojím se, že šlo o záměr, paralyzovat ji.

Moje výroky o počtech policistů a o rozprášení extrémistů v roce 2010 vyhodnotili studenti serveru Demagog.cz jako zavádějící. Zcela nepochopitelně. To, že počet policistů by neměl poklesnout pod 40 000, uvádělo policejní prezidium už za vedení policejního prezidenta Martinů a já tento expertní názor plně respektoval, stal se součástí materiálů ministerstva vnitra týkajících se policie. Policejní prezident Lessy pak zadal analýzu, která toto číslo potvrdila. Jednal jsem o tom s oběma policejními prezidenty několikrát, uváděli jsme to na tiskových konferencích i desítkách setkání s policisty ve všech krajích republiky. A rozprášení extrémistů? Jak jinak nazvat to, že v roce 2010 byl soud s osmi extrémisty za propagaci nacismu, potom soud s pachateli žhářského útoku v Ostravě, kteří dostali exemplárně přísné tresty, že se policie soustředila na koncerty neonacistických a extrémistických skupin, takže jejich organizátoři je téměř přestali pořádat? Strach z trestně právního postihu ochromil v té době i další aktivity extrémistů. O poklesu aktivity extrémistů hovoří i zprávy MV v letech 2010 a 2011. Co je tedy na mém výroku zavádějícího? A kdo ve skutečnosti šíří nepravdy? Já nebo server Demagog.cz? Pravdivost čtyř z pěti mých výroků jste podle mého názoru prokazatelně vyhodnotili zcela chybně.

A ten pátý? Informace o tom, kolik se platí z veřejných peněz za ubytování sociálně vyloučených spoluobčanů v ubytovnách, jsem čerpal od občanů žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kteří navštěvují mou poslaneckou kancelář a znají praxi. Neboli to, jaké jsou skutečné sumy vynakládané na ubytování sociálně nepřizpůsobivých občanů. Ale uznávám, bylo by opravdu přínosné, kdyby někdo přesně zmapoval, kolik tratíme na tomto podivném obchodu s chudobou. Byl jsem se v těch ubytovnách podívat. Doporučuji vám udělat totéž. Majitelé ubytoven kasírují desetitisíce za přeplněné kamrlíky v nichž by trpěl i dobytek. Bylo by tedy jistě prospěšné, kdybyste své analýzy zaměřili i na tento problém a přinesli objektivní informace o tom, kolik přesně nás stojí ubytovávání jaksi neoficiálně sociálně vyloučených občanů v nelidských podmínkách, když nezvratná pravda je, že jiní za stejné peníze bydlí mnohem důstojněji. A také, jak obrovské zisky mají majitelé ubytoven z veřejných rozpočtů.

Pokud deklarujete, že chcete být objektivním zpravodajským serverem, který má za cíl kontrolu tvrzení v politických diskuzích, očekával bych, že zveřejníte na svých webových stránkách tento otevřený dopis a svá nepravdivá tvrzení opravíte. Bylo by etické, rozeslat o tom tiskovou zprávu také redakcím novin, stejně jako jste předtím rozesílali nepravdivé hodnocení mých výroků a podíleli se dokonce i na redakčních článcích.

Radek John

Přílohy: Výdajové rámce 2011, Výdajové rámce 2012