Ověřujeme sliby vlády Andreje Babiše

Někteří z vás zaznamenali "bezvětří" v plachtách projektu. Vězte, že šlo o klid před bouří. Začínáme totiž ověřovat sliby aktuální vlády. Na rozdíl od promise-trackingu vládních slibů vlády B. Sobotky, tentokrát se nespokojíme se závěrečným "vysvědčením". Ověřovat sliby budeme průběžně po celé volební období. Po celou dobu vás také budeme o průběhu informovat. A začínáme dnes, článkem o samotném výběru ověřovaných slibů.

Komentář 13. března 2019

V Demagog.cz každodenně ověřujeme faktickou pravdivost výroků českých politiků. Pro člověka s kladivem je všechno hřebík, a tak i hodnocení vládních slibů provádíme velmi podobně, jako by šlo o výroky. Rozdíl je v tom, že sliby jsou výroky o budoucnosti, které v běžném ověřování ignorujeme jakožto z principu neověřitelné.

První problém: odkud sliby brát? Politici (a nejen ti vládní) slibují, kudy chodí, ale pokud bychom brali sliby z veřejných vystoupení a tiskových zpráv, způsobili bychom si řadu potíží. Který slib Andreje Babiše je slib vládní a který je stranický? Kteří poslanci a ministři mohou slibovat jménem vlády? Postup, který nám fungoval např. při hodnocení slibů prezidenta Zemana, tj. výběr slibů z jeho řečí, debat a interview, není vhodný pro kolektivní a ne zcela jednolitý orgán jako je vláda. Naštěstí pro nás se v posledních 15 letech v Česku ustálila praxe podrobných programových prohlášení, se kterými vlády předstupují v Poslanecké sněmovně při žádosti o důvěru. Jelikož i druhá vláda Andreje Babiše předložila prohlášení s velkým počtem dobře hodnotitelných cílů a slibů, spokojíme se s tímto dokumentem. (A nebudeme tak bohužel hodnotit příslib "boje" za Applestore v Praze.)

Vládní slib je tedy slib obsažený v programovém prohlášení vlády. Ověřitelný vládní slib je pro nás konkrétní, měřitelný a splnitelný závazek do budoucnosti.

Konkrétnost

“Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech” je splnitelný i měřitelný slib z vládního prohlášení, jehož plnění by čtenáře asi zajímalo (nás taky), který ale není dostatečně konkrétní, abychom si někdy troufli jej definitivně vyhodnotit. Mohli bychom poukázat na protikorupční činnosti vlády, ovšem do jaké míry jsou dostatečné ke splnění slibu, už by bylo subjektivní hodnocení. Související slib “předložíme [...] zákon o regulaci lobbingu” už odkazuje ke specifickému zákonodárnému opatření, a je tedy dostatečně konkrétní, aby byl hodnocen. Legislativní nástroje, statisticky měřitelné výsledky a výkon ústavních pravomocí jsou zpravidla obsahy dobře hodnotitelného slibu.

Měřitelnost

“Pokročíme ve výstavbě kapacit obrany proti hybridním hrozbám a zvláště kybernetickým útokům” je sice splnitelný slib, ale nemohli bychom jej měřit. Alespoň doufáme, že prostředky obrany proti kybernetickým útokům nebudou dohledatelné ve veřejných zdrojích, případně dostupné na vyžádání. “Prosadíme novelu zákona o Vojenském zpravodajství” už je zase na našem hřišti a jelikož jde o legislativu, můžeme zároveň hodnotit, zda tato případná novela plní cíl boje s hybridními hrozbami. Každý slib, který vybereme, musí odkazovat k veřejné činnosti vlády, aby si jeho hodnocení každý čtenář mohl sám potvrdit.

Splnitelnost

Vládní slib musí souviset s rozumně dosažitelným cílem. “EU, její instituce i členské státy musí být schopny zabezpečit vnější hranice EU” je závazkem i pro českou vládu, kolik toho ale dokáže udělat např. pro činnost italské pobřežní stráže? Každý závazek, který závisí na vnějších vlivech, jako jsou postoje ostatních členských států EU, bude pro vládu složitý. Z prohlášení tedy vybíráme cíle rozumně omezené svým rozsahem, nikoli tedy “Nejvyšší prioritou je zachování míru”, nýbrž kupř. “Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů a občanů v institucích a orgánech Evropské unie”.

Do budoucnosti: Asi to zní jako samozřejmost, nicméně vládní slib nemůže být splněn od okamžiku předložení žádosti o důvěru. Ve vládním prohlášení najdeme např. závazek zavést slevy z jízdného pro studenty a seniory, které byly toho času již schválené a dáváme je tedy na vrub první, nikoli druhé vládě Andreje Babiše.

Proč je slibů jen 50 a vynechali jsme např. závazek vlády reorganizovat Exportní pojišťovací a garanční společnost EGAP?
1) Jsme lidi;
2) naši čtenáři jsou lidi.

Rozhodli jsme se vybrat takový počet slibů, jejichž plnění jsme schopni realisticky pravidelně kontrolovat a přitom vybírat ty nejdůležitější závazky. Ty vám představíme v šesti kategoriích, které se ustálily po ověřování slibů vlády minulé. Jde o kategorie hospodářství, životní prostředí, sociální stát, vzdělanost, právní stát a bezpečnost. Přesnější kategorizaci jsme zavrhli kvůli zbytečnému tříštění výstupu, budete se ale moct zvlášť podívat na námi vybraný “průřez” sliby. Přestože jde o subjektivní výběr, zažil se u nás a přineseme vám ho proto znovu.


Náš cíl je jasný. Význam důležitých slibů daných v programovém prohlášení občanům a Sněmovně může v průběhu volebního období splynout v událostech všedního dne. Závazky, kterými se vláda zavázala samoživitelkám, učitelům a dlužníkům se pak mohou ztratit v přemisťování brněnského nádraží. Pokusíme se dohlédnout na to, aby co nejvíce závazků daným různým skupinám občanů neproklouzlo volebním obdobím bez povšimnutí.

Edit: V původní verzi článku byla kategorie "Životní prostředí" uvedena jako "Venkov" a kategorie "Sociální stát" jako "Péče". Poté, co došlo k terminologické změně kvůli lepší přehlednosti, byly názvy kategorií dne 5. 4. 2019 upraveny také v článku.

Autorem textu je Petr Gongala, metodolog projektu. Sliby vlády Andreje Babiše ověřujeme díky grantové podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.