Populární video o covid-19 je postavené na nepravdách

Jana Peterková zveřejnila 23. října 2020 video, které bylo následně široce sdíleno mezi uživateli Facebooku a ve kterém se věnuje epidemii covidu-19. Video je ovšem postavené na nepravdivých tvrzeních o roli zahraničních vojenských zdravotníků v ČR, o povinnosti nechat se očkovat a o počtu hospitalizovaných s covidem-19.

Meta fact-check 31. října 2020

Předešleme, že v našem ověření se budeme věnovat pouze faktickým tvrzením, nikoli veškerému obsahu z videa. Analýzu konspiračních teorií o Deep state a Billu Gatesovi, které jsou ve videu zmiňovány, raději přenecháme jiným.

 

Postavení zahraničních vojenských zdravotníků v ČR

V úvodu videa autorka poukazuje na vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 obsažený ve sněmovním tisku č. 1063, který Ministerstvo obrany rozeslalo poslancům 22. října 2020:

„Znamená to jednoduchou věc, že vojáci, ty gardy vojenské, co sem přijedou z Nebrasky, z Texasu, Severoatlantické aliance, tak jim vlastně předáváte moc nad tím státem. To znamená, že se to začne řídit jako ve válce.“

Vláda poslance žádá (.pdf, str. 2), aby 27. října vyslovili souhlas „s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie v celkovém počtu do 300 osob za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19, a to na dobu do 90 dnů.“

Dle předkládací zprávy (str. 3) by se mělo jednat o vojenské zdravotníky, konkrétně vojenské lékaře, vojenské ošetřovatele „a obslužný personál nezbytný k zajištění provozu zdravotnického vybavení, které si vojenští lékaři případně přivezou, a k zajištění samotného výkonu činnosti vojenských lékařů na území České republiky (například řidiči vojenských sanitek atd.)“. Vojenští zdravotníci by na území České republiky působili beze zbraně.

Ministerstvo obrany v předkládací zprávě potvrzuje (str. 3), že Spojené státy již nabídly vyslání zdravotníků na posílení kapacit zdravotního personálu ČR formou pracovní stáže. „Vojenské zdravotní týmy by poskytly Národní gardy Texasu a Nebrasky, které mají dlouholeté partnerství a spolupráci s AČR. Každá z nich by poskytla po dvou týmech. Předpokládá se, že by se jednalo celkem o 4 týmy po cca 7 členech, které by vedl lékař,“ uvádí ministerstvo. Celkem se tedy zatím má jednat o 28 lidí.

Pobyt ozbrojených sil jiných států na území ČR se řídí zákonem č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejinak tomu bude (.pdf, str. 3–4) v případě těchto osob. Pobyt všech vojenských zdravotníků z členských států NATO (tedy i z USA), ovšem i ze států EU, které nejsou členy NATO, se dále řídí tzv. dohodou NATO-SOFA, dle které je jejich povinností respektovat zákony přijímajícího státu.

Výrok Jany Peterkové je tedy nepravdivý z celé řady důvodů. Jednak je navrhovaná přítomnost zahraničních vojenských zdravotníků časově, ale i početně omezena, navíc se tito zdravotníci budou řídit českým právním řádem, k žádnému předání moci nad státem tak nemůže dojít.

 

Dobrovolnost očkování proti viru

„V pandemii je vakcína povinná. (...) To znamená, že pokud se nedostavíte k vakcinaci nebo k testování nebo na ni nedovezete vaše dítě, tak vás nasazují do té karanténní sanitky, bude to doprovázet vojenský konvoj a odvezou vás do té nemocnice polní. Pokud odmítnete, tak vás zastřelí. (...) Během pandemického plánu je (vakcína, pozn. Demagog.cz) povinná.“

Jana Peterková zde zmiňuje Pandemický plán České republiky. Pandemický plán byl publikován na stránkách Ministerstva zdravotnictví 18. října 2011, o povinném očkování se v něm nic neuvádí. Je ale třeba doplnit, že Pandemický plán se věnuje výhradně chřipce a její možné epidemii/pandemii. Není však vyloučena (str. 1) jeho aplikace i na jiná onemocnění: „Hrozba nových infekčních onemocnění (jako např. SARS) vyžaduje v mnoha bodech implementaci opatření shodných s opatřeními při pandemii chřipkového viru. Pandemický plán je proto uzpůsoben tak, aby byl v takovýchto situacích dle potřeby aplikovatelný.“

Plánovaný postup při vakcinaci proti nemoci covid-19 však upravuje Národní strategie očkování proti nemoci covid-19, kterou připravilo v září 2020 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR. Podle Národní strategie by mělo být očkování proti covid-19 dobrovolné (str. 3).

Pro úplnost ještě dodejme, že institut trestu smrti, ale i stanného práva, byl v České republice zrušen již v roce 1990.

 

Podíl hospitalizací s covidem-19

„Je to procento, promile (podíl hospitalizovaných pacientů s covidem-19, pozn. Demagog.cz).“

Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním covid‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním covid‑19 zobrazuje speciální web Ministerstva zdravotnictví. V posledním měsíci (od 23. září 2020) se tento podíl pohyboval mezi 3 a 4,7 %.

S rostoucím počtem nových případů nákazy koronavirem roste také absolutní počet hospitalizovaných pacientů i pacientů v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí. K 23. říjnu bylo hospitalizováno 5 314 osob, z toho 772 pacientů bylo v těžkém stavu, na umělé ventilaci, případně mimotělní oxidaci.

 

V našem ověření se nevěnujeme veškerému obsahu z videa Jany Peterkové, zejm. konspiračním teoriím o původu pandemie, hodnotíme pouze faktické základy pro její tvrzení. Jelikož klíčová tvrzení z videa nejsou založena na faktech, označili jsme video v rámci naší spolupráce se společností Facebook jako nepravdivé.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů