Prezidentův muž

Publikováno 2. září 2013

Naše iniciativa pravidelně analyzuje pravdivost výroků politiků v politických debatách. V nedělních Otázkách Václava Moravce jsme analyzovali výroky Vratislava Mynáře. Dva z výroků jsme vyhodnotili jako nepravdivé.

Vratislav Mynář, který byl v neděli hostem Václava Moravce v Otázkách, vystupuje především jako “prezidentův muž.” Tato role však má svá úskalí, která se mohou projevit vědomým či nevědomým zkreslováním reality. Pozornému divákovi jistě neuniklo kancléřovo prohlášení, ve kterém tvrdil, že zvolení Miloše Zemana prezidentem v přímé volbě mu dává “větší pravomoci”. Tento výrok hodnotíme jako nepravdivý, změna způsobu volby hlavy státu totiž nijak neposílila jeho pozici v ústavním systému ČR.

Od svého nástupu do funkce vystupuje Miloš Zeman jako “aktivistický prezident”. Vrcholem jeho snahy o extenzivní výklad Ústavy ČR (tj. posilování prezidentovy moci) bylo jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Dle názorů některých ústavních právníků a politologů směřují Zemanovy kroky ke změně typu politického systému - ze současného parlamentního k tzv. poloprezidentskému režimu. Ten např. ve své “francouzské podobě” (V. republika) v podstatě umožňuje hlavě státu stát v čele výkonné moci (tj. býti premiérem).

SPOZ na základě uvedeného výroku jejího bývalého předsedy a kandidáta do Poslanecké sněmovny Mynáře prezidenta v jeho snažení podporuje, tedy respektuje “zvýšení Zemanových pravomocí v souvislosti s přímou prezidentskou volbou” (ke kterému však nedošlo). Zůstává otázkou zdali v případě volebního úspěchu Zemanovců nedojde i ke kvalitativnímu posunu v rámci politického uspořádání v naší zemi.

Otevřená strana?

Dalším z témat diskutovaných v pořadu se stala Mynářova strana – SPOZ. Bývalý předseda zdůraznil jedinečnost jejích kandidátek v loňských krajských volbách – tyto kandidátky podle jeho slov překypovaly nestraníky. SPOZ tímto způsobem údajně zabraňuje dominanci stranického aparátu a zakonzervovanosti partaje. Jako vzorový příklad uvedl složení kandidátů ve svém domácím, Zlínském kraji, kdy on, jako člen zemanovců, kandidoval z druhého místa a před ním i za ním se měli nacházet nestraníci. Zde ovšem Mynář opět fabuloval, neboť se kolem něj, tedy na prvním i třetím místě kandidátky, nacházeli pouze členové SPOZ.

“Bílá místa” na Hradě

Hradní kancléř umí pracovat také s fakty, které ve veřejně dostupných zdrojích nelze dohledat. V tomto ohledu lze aktivistickou část občanské společnosti v České republice upozornit na absenci jasných dat o tvorbě rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. Zda lidé z prezidentova okolí žádali o zvýšení svého rozpočtu, nelze korektně ověřit, nicméně na příští rok je plánován nárůst výdajů KPR o 13 milionů.

Další z informačně “bílých míst” je prezidentem Zemanem oslavovaný Nadační fond na splácení státního dluhu, kde je Mynář členem správní rady. Kancléř ve svém vystoupení detailně popsal pestrost donorů fondu. Pravdivost jeho výroků však nelze potvrdit, neboť Nadační fond nemá transparentní účet.