Příběh o odpojování domácností od elektřiny je smyšlený

Na Facebooku se šíří příběh údajného zaměstnance ČEZ Distribuce, podle kterého jsou teď jihomoravské domácnosti ve velké míře odpojovány od elektřiny. Ve skutečnosti ale společnost na jihu Moravy nepůsobí. V této oblasti má distribuci elektřiny na starost EG.D, která nicméně žádný nárůst počtu odpojovaných domácností nezaznamenala. Ani v celé ČR nedochází podle informací ČEZu k častějšímu odpojování domácnosti než dříve.

Meta fact-check 13. prosince 2022

Facebookový příspěvek na profilu „Vidlákovy Kydy“ začíná popisem setkání autora s „bývalým kolegou z práce”, který údajně před lety odešel pracovat pro ČEZ: 

„Včera jsem měl zase jednou štěstí, které bych si klidně odpustil. Potkal jsem se s bývalým kolegou z práce. (...) Odešel od nás před dvěma roky v té nejlepší době k ČEZu. Respektive k jejich distribuční firmě. (...) Prý uvažuje o tom, že tam u ČEZu skončí (...), protože už měsíc nedělá (...) skoro nic jiného, než chodí (...) odpojovat elektroměry…

Prý to už přestává dávat psychicky. V noci prakticky nespí…

Nejhorší jsou prý ty brečící matky, které ho prosí, aby ještě deset minut počkal, že ještě rychle alespoň dovaří poslední oběd. Nebo babičky, které se ho ptají, co mají dál dělat… Na jižní Moravě žijeme všichni ve větších či menších vesnicích. I Brno je jen řada dědin propojená šalinou. Máme tu více domů a méně sídlišť. A on teď jezdí a odpojuje a odpojuje. Tu někoho, tam někoho. (...)

Říkal, že v call centrech nebo na kontaktních místech, že tam už se ve velkém žerou antidepresiva. Člověk se může zatvrdit, když přijde jedna plačící mamina. Vydrží jich i deset. Ale když přichází jeden případ za druhým, den za dnem už dlouhé týdny, všechno je jak přes kopírák a ještě jich den za dnem přibývá, tak to prostě není k vydržení. Navíc si stále lépe dovedete představit, že brzy tam můžete stát taky…"

Autor příspěvku pak v závěru textu kritizuje vládu Petra Fialy a vyzývá politiky, aby alespoň o Vánocích zastavili údajnou vlnu odpojování domácností od elektřiny. 

Není v našich silách ověřit pravost vyjádření „bývalého kolegy”, ale příspěvek je postaven na předpokladu, že na jihu Moravy v poslední době dochází k častějšímu odpojování domácností od elektřiny. Zaměříme se tak na to, zda a jak často k odpojování dochází.

Odpojování elektroměrů na jihu Moravy

V příspěvku je řeč o „distribuční firmě” ČEZu, tedy společnosti ČEZ Distribuce, která (.pdf, str. 18) v rámci skupiny ČEZ na starost „zajištění služeb distribuční soustavy elektrické energie fyzickým a právnickým osobám,” tedy i připojování či odpojování elektroměrů v domácnostech. V Česku elektřinu v rámci přenosové soustavy odběratelům distribuují tři společnosti, přičemž každá z nich působí jen na části území. V Praze a okolí působí PREdistribuce, v severní části Česka ČEZ Distribuce a na jihu (včetně jihu Moravy) EG.D, součást skupiny E.ON.

ČEZ Distribuce tedy na jižní Moravě nepůsobí, a není proto možné, aby tam její zaměstnanci odpojovali elektroměry domácnostem. Tato část příběhu „bývalého kolegy”, je tedy zjevně nepravdivá. Tím nicméně nemůžeme vyloučit, že se počet odpojených domácností na jihu Moravy skutečně zvýšil, i když by odpojování prováděla společnost EG.D. Podle vyjádření společnosti E.ON (pod kterou spadá EG.D) ovšem k žádnému nárůstu počtu odpojených domácností na jejich distribučním území nedochází.

Podle vyjádření mluvčího Romana Šperňáka pro Aktuálně.cz EG.D neeviduje „jakýkoli významný nárůst zákazníků, kteří nemohou dostát svým závazkům. Ani v našem call centru to rozhodně není téma číslo jedna, protože kvůli problémům s placením záloh či faktur se na nás obrací jen zhruba půl procenta ze všech volajících klientů."

Ani žádný další námi dohledaný zdroj nepotvrdil informaci o nárůstu počtu odpojovaných domácností v regionu.

Odpojování ze strany ČEZ Distribuce

Nárůst počtu odpojených odběratelů nezaznamenala na svém distribučním území ani společnost ČEZ Distribuce, která působí v severní části ČR. Podle vyjádření mluvčího skupiny ČEZ Ladislava Kříže pro Demagog.cz „ČEZ neregistruje nárůst počtu zákazníků, kteří by měli pohledávky po splatnosti a počet odpojení na distribučním území ČEZ Distribuce je dokonce nižší než před rokem. Konkrétně je nižší o 7 procent a je také nižší ve srovnání s lety 2019 i 2020. Procesu odpojování vždy předchází komunikace se zákazníkem a odpojení je vždy až ta poslední možnost. Často se odpojují například dlouhodobě nepoužívaná odběrná místa a podobně.“

K vývoji počtu neplatičů, tedy odběratelů, kteří by nebyli schopni hradit faktury za energie, se vyjádřil na konci listopadu také výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří GavorPodle jeho vyjádření pro CNN Prima NEWS neplatičů „nijak razantně nepřibývá”. Minimálně v případě zákazníků dodavatelů sdružených v této asociaci tedy nemůže docházet ani k nárůstu počtu nedobrovolně odpojených odběrných míst.

Podle dostupných informací tedy k žádnému nárůstu v odpojování od elektřiny nedochází a příběh „bývalého kolegy” je smyšlený. 

Naše hodnocení se samozřejmě nevztahuje na části facebookového příspěvku, ve kterých autor kritizuje vládu či vyzývá k omezení odpojování v době Vánoc. K názorovým tvrzením se obecně nijak nevyjadřujeme a hodnotíme pouze faktické části příspěvku. Jelikož je pak podstatná část příspěvku postavená na nepravdivém příběhu o vlně odpojování elektroměrů na jihu Moravy, označili jsme příspěvek ze sítě Facebook jako částečně nepravdivý.

Doplňme, že text ověřovaného příspěvku na facebooku zveřejnila také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, její verzi poté sdílelo dalších necelých 6 tisíc uživatelů.