Rainforest Alliance so žabkou v logu je financovaná najmä z poplatkov od obchodníkov. Bill Gates ju neriadi

Zelená žaba, logo Rainforest Alliance, sa opäť spája s nepodloženými tvrdeniami o nebezpečnosti takto označených potravín. Podľa príspevku, ktorý sa šíri na Facebooku, za organizáciou Rainforest Alliance stojí nadácia Billa Gatesa. Tá však danú organizáciu len finančne podporila, a to čiastkou približne 5 miliónov dolárov. Táto suma je pritom zlomkom z celkovej podpory, ktorú Rainforest Alliance v priebehu rokov od svojich mnohých darcov získala.

Meta fact-check 24. srpna 2023

Príspevok, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach, obsahuje niekoľko tvrdení. Na začiatku pravdivo uvádza, že Bill Gates „majetkovo vstúpil“ do spoločnosti Heineken, ku ktorej na Slovensku patria napríklad značky nápojov ako Zlatý Bažant, Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer. Bill Gates kúpil menšinový 3,8% podiel v Heinekene vo februári 2023, a to od mexickej spoločnosti FEMSA za takmer 940 miliónov dolárov. V ďalších častiach príspevku autor hovorí o organizácii Rainforest Alliance.

Tvrdeniam o bezpečnosti potravín s logom zelenej žaby (Rainforest Alliance) sme sa už v minulosti venovali. Logo zelenej žabky, ktoré príspevok komentuje, označuje potraviny vyrobené udržateľným spôsobom a s ohľadom na ľudské práva. Producenti, ktorí chcú, aby ich produkty boli označené týmto logom, musia spĺňať štandardy (.pdf), ktoré následne na mieste kontroluje v rámci auditu niektorá z certifikačných autorít (.pdf). 

Na niektorých farmách však udájne dochádzalo k porušovaniu týchto štandardov, a to prevažne tých, ktoré sa týkali ľudských práv. V roku 2017 kontrolóry počas jedného z auditov odhalili niekoľko problémov s pracovnými podmienkami na farme v Brazílií. Neetické zaobchádzanie s pracovníkmi sa malo diať aj na certifikovanej farme v Costa Rice a to aj napriek tomu, že farma prešla auditom. Kritika sa však netýkala kvality či škodlivosti potravín.

Autor príspevku uvádza, že žabka v logu Rainforest Alliance „podľa niektorých zdrojov môže symbolizovať“ jedovatú pralesničku strašnú. V skutočnosti ale logo zobrazuje listárku červenookú, ktorá jedovatá nie je. Tú si zakladatelia Rainforest Alliance podľa svojich slov vybrali preto, že sa nachádzala na územiach, kde pracovali pri ochrane tropických pralesov. 

Zakladateľom Rainforest Alliance je Daniel Katz, organizáciu založil v roku 1986. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Gatesova nadácia poskytla organizácií jeden grant vyplácaný v rokoch 2008 (.pdf, str. 30) až 2012 (.pdf, str. 30) a jeden menší príspevok v roku 2019 (.pdf, str. 39). Žiadne ďalšie finančné príspevky zo strany Billa Gatesa nie je možné nájsť ani na webovej stránke jeho nadácie, ani vo výročných správach Rainforest Alliance, ktoré organizácie zverejňuje od roku 2005. Podľa týchto správ Bill Gates nie je a ani nebol členom jej predstavenstva alebo vedenia.

Pokiaľ ide o výšku finančne podpory, uvedený grant bol v hodnote 5,3 miliónov dolárov a bol určený na rozvoj poľnohospodárstva v Afrike. Presná výška príspevku z roku 2019 nie je známa, ale podľa dostupných dokumentov nepresiahla 10 tisíc dolárov (.pdf, str. 39).

Celková suma, ktorú nadácia Billa Gatesa poskytla Rainforest Alliance, tak predstavuje približne 5,4 milióna dolárov. Aj keď ide o vysokú sumu, stále je len zlomkom celkovej podpory, ktorú organizácia získala v minulosti od mnohých ďalších, menších darcov. Len v rokoch 2020 až 2022 získala (.pdf, str. 88) od nadácií, korporácií a iných mimovládnych darcov viac ako 30 miliónov dolárov. Tieto dokumenty zároveň ukazujú, že Rainforest Alliance je z viac ako 60 % financovaná poplatkami od obchodníkov, ktorí kupujú a predávajú potraviny z certifikovaných fariem.

Rainforest Alliance je častým terčom konšpiračných teórií. V minulosti sa šíril napríklad príspevok v taliančine, ktorý tvrdil, že logo žabky označuje potraviny a výrobky obsahujúce mRNA vakcíny. Pre toto tvrdenie však neexistujú žiadne dôkazy. Grécka pobočka agentúry AFP vyvrátila tvrdenie, že produkty s certifikáciou Rainforest Alliance obsahujú geneticky modifikované organizmy (GMO). 

Záver

Autor príspevku má pravdu v tom, že Bill Gates odkúpil vo februári 2023 menšinový podiel v Heinekene. V súvislosti se spomínaným logom Rainforest Alliance je nutné uviesť, že označuje udržateľne vyrobené produkty a neexistujú dôkazy o tom, že by takto označené potraviny boli nebezpečné. Čo sa týka tvrdenia, že za touto certifikáciou potravín stojí nadácia Billa Gatesa, autor vynecháva viacero zásadných faktov.

Podľa verejne dostupných zdrojov Gatesova nadácia skutočne Rainforest Alliance v minulosti podporila, poskytla jej však len jeden grant vyplácaný v rokoch 2008 až 2012 a jeden menší finančný dar v roku 2019. Hoci celková čiastka dosiahla približne 5,4 milióna dolárov, len za posledné tri roky ale Rainforest Alliance získala mnoho násobne vyššiu sumu od iných darcov. Príspevok tiež vynecháva, že Bill Gates nie je a ani nebol členom jej predstavenstva alebo vedenia a že najväčšia časť príjmov organizácie pochádza z poplatkov od obchodníkov.

Keďže tieto skutočnosti príspevok neuvádza, v rámci našej spolupráce so sociálnou sieťou Facebook sme ho označili ako chýbajúci kontext.