Reakce projektu Demagog.cz na otevřený dopis Radka Johna

Publikováno 20. července 2013

Radek John ve svém otevřeném dopise zpochybňuje hodnocení celkem pěti výroků, jejichž hodnocení jsme zveřejnili na našem webu. V následujícím přehledu připomínáme výroky, o které jde, a co nás vedlo k zveřejněnému hodnocení. Výroky uvádíme v pořadí, v jakém se vyskytly v diskuzi a v jakém jsou uvedeny na našem webu. Úvodem konstatujeme, že se v naší analýze skutečně vyskytly chyby u dvou výroků, za které se Radku Johnovi veřejně omlouváme. Tyto chyby jsou již opraveny a konkrétní hodnocení a odůvodnění těchto výroků bylo již napraveno.

Radek John ve svém otevřeném dopise zpochybňuje hodnocení celkem pěti výroků, jejichž hodnocení jsme zveřejnili na našem webu. V následujícím přehledu připomínáme výroky, o které jde, a co nás vedlo k zveřejněnému hodnocení. Výroky uvádíme v pořadí, v jakém se vyskytly v diskuzi a v jakém jsou uvedeny na našem webu.

Úvodem konstatujeme, že se v naší analýze skutečně vyskytly chyby u dvou výroků, za které se Radku Johnovi veřejně omlouváme. Tyto chyby jsou již opraveny a konkrétní hodnocení a odůvodnění těchto výroků bylo již napraveno.Výrok 1.
Radek John:
Když já jsem tam byl, tak byly soudní procesy s extrémisty. A extrémisti se opravdu zcela stáhli, do toho dubna 2011 byli naprosto rozprášeni. To, co se dělo potom, že vláda úplně selhala, když byl Šluknov, to já už jsem tam nebyl.


Naše původní hodnocení:

Radek John byl ministrem od 13. července 2010 do 21. dubna 2011. Nepokoje na Šluknovsku tedy skutečně probíhaly až po jeho odvolání. Série demonstrací byla odstartována konfliktem v Novém Boru v srpnu 2011. Napětí v oblasti však patrně panovalo již dříve.

Nepodařilo se nám však najít mnoho informací o soudních procesech s extremisty, které měly probíhat v době Johnova úřadování. Ve výše zmíněném časovém intervalu probíhal soud s osmi extremisty za propagaci nacismu, ten byl ale zahájen 15. července 2010, tedy pouhé dva dny po nástupu Radka Johna na ministerstvo. V listopadu 2010 pak soud projednával žhářský útok v Ostravě.

Ani tvrzení o rozprášení extremistů nemůžeme považovat za pravdivé. Krátce po odchodu Radka Johna z ministerstva proběhly prvomájové demonstrace například v Brně či Přerově, v Přerově se pak uskutečnil další pochod v červnu 2011, od srpna pak docházelo k výše zmiňovaným nepokojům na Šluknovsku.

Celý výrok proto hodnotíme jako zavádějcí.

Z dopisu Radka Johna:
A rozprášení extrémistů? Jak jinak nazvat to, že v roce 2010 byl soud s osmi extrémisty za propagaci nacismu, potom soud s pachateli žhářského útoku v Ostravě, kteří dostali exemplárně přísné tresty, že se policie soustředila na koncerty neonacistických a extrémistických skupin, takže jejich organizátoři je téměř přestali pořádat? Strach z trestně právního postihu ochromil v té době i další aktivity extrémistů. O poklesu aktivity extrémistů hovoří i zprávy MV v letech 2010 a 2011. Co je tedy na mém výroku zavádějícího?


Naše stanovisko:
Jak jsme zmínili již v hodnocení, v roce 2010 skutečně proběhl soud s osmi extrémisty, ten však začal pouhé dva dny po nástupu Radka Johna do úřadu, těžko tedy lze hledat v tomto jakýkoliv vliv Radka Johna. I soud se žháři z Ostravy jsme zmínili, o exemplárnosti trestů se i v tomto případě dá pochybovat. Dvojice pachatelů była obžalována z pokusu o vraždu, kde je trestní sazba 10-18 let, soud je však propustil pouze s podmínkou. Odvolací soud pak tresty zpřísnil na 4 roky pro mladistvého pachatele, a 7 a půl roku pro pachatelku, přestože jí za návod k trestnému činu hrozilo 12 až 20 let.

V hodnocení zmíněné případy demonstrací a pochodu pak vyvracení tvrzení, že „Strach z trestně právního postihu ochromil v té době i další aktivity extrémistů.”

Radek John má pravdu v tom, že například ve zprávě (.pdf, 4 MB) Ministerstva vnitra o extremismu za rok 2010 se píše „Vývoj české neonacistické scény v roce 2010 byl poznamenán řadou opatření bezpečnostních složek, několika rozhodnutími soudů v neprospěch pravicových extremistů i celkovým celospolečenským tažením proti pravicovému extremismu.” Zpráva z roku 2011 není v danou chvíli dostupná, podle idnes.cz byl však rok 2011 označen jako rok „charakteristický nárůstem aktivit extremistických hnutí, které zneužívaly sociální vyloučení Romů ke své propagandě“.
Na hodnocení výroku „Zavádějící“ tedy i nadále trváme.


Výrok 2.
Radek John:
Při sociálním ubytování se majitelům ubytoven platí za osobu 12 tisíc. To znamená, 4 osoby, 40 tisíc.


Naše původní hodnocení:
Majitel ubytování může od státu získat podstatně menší částku, která se navíc liší např. dle lokality.

Předešleme, že Radek John mluví zřejmě o částce na kalendářní měsíc: v další větě uvádí "Zatímco kdyby ty lidi měli normální byt, tak tam platěj 6 tisíc", což odpovídá nejvýše měsíčnímu nájmu. Že částka uváděná poslancem Johnem není zcela přesná, naznačuje již jeho výpočet, 4 x 12 = 40.

Podle skutečné úpravy má občan, dle výše příjmu domácnosti, právo na příspěvek na bydlení, případně na doplatek na bydlení, je-li v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení na jeho náklady nestačí. Maximální výše - v případě domácnosti zcela bez příjmu - příspěvku na bydlení pro čtyřčlennou rodinu činí mezi 11 615 a 18 307 Kč (dle lokality a druhu bydlení). Pro doplatek na bydlení není maximum stanoveno, jeho výše se odvozuje od nájemného a dalších služeb spojených s bydlením.

Neexistuje tedy obecně platná částka ze sociální podpory, která by se vyplácela za čtyři osoby, můžeme leda odkázat na příklady, které v minulosti k ubytovnám uvedly např. ČT (nájem až 15 tisíc za místnost) či Idnes (téměř 20 tisíc pro pětičlennou rodinu). Agentura Romea uvádí, že čtyřčlenná rodina platí průměrně 10 až 11 tisíc Korun za dvě místnosti.

Když navíc uvážíme, že příspěvky nejdou pouze vlastníkovi ubytování, nýbrž také na energie a další služby, je částka 40 tisíc (nebo 48 tisíc Korun) pro "majitele ubytoven", uvedená Radkem Johnem, příliš vysoká. Rozhodně také neplatí obecně, když se celková výše příspěvků odvíjí od příjmů rodiny, lokality, druhu bydlení, ceny služeb a skutečného nájemného.


Z dopisu Radka Johna:

A ten pátý? Informace o tom, kolik se platí z veřejných peněz za ubytování sociálně vyloučených spoluobčanů v ubytovnách, jsem čerpal od občanů žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kteří navštěvují mou poslaneckou kancelář a znají praxi. Neboli to, jaké jsou skutečné sumy vynakládané na ubytování sociálně nepřizpůsobivých občanů. Ale uznávám, bylo by opravdu přínosné, kdyby někdo přesně zmapoval, kolik tratíme na tomto podivném obchodu s chudobou. Byl jsem se v těch ubytovnách podívat. Doporučuji vám udělat totéž. Majitelé ubytoven kasírují desetitisíce za přeplněné kamrlíky v nichž by trpěl i dobytek. Bylo by tedy jistě prospěšné, kdybyste své analýzy zaměřili i na tento problém a přinesli objektivní informace o tom, kolik přesně nás stojí ubytovávání jaksi neoficiálně sociálně vyloučených občanů v nelidských podmínkách, když nezvratná pravda je, že jiní za stejné peníze bydlí mnohem důstojněji. A také, jak obrovské zisky mají majitelé ubytoven z veřejných rozpočtů.Naše reakce:

Poslanec John má jistě oprávněný zájem zkoumat, jak jsou v souciálním bydlení využívány peníze z veřejných prostředků. Ve svém výroku však použil specifickou částku, která je podle něj vyplácena na osobu v ubytovně, 12 tisíc, resp. 40 tisíc pro 4-člennou rodinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí a další zdroje přitom uvádějí podstatně nižší částky a hodnocení portálu Demagog.cz se jen stěží může odvíjet od tvrzení občanů, kteří navštěvují kancelář pana poslance a na které se ve svém otevřeném dopise odkazuje.


Výrok 3.
Radek John:
Za mě, když, když my jsme s policejním prezidentem Lessym plánovali, že klesne počet policistů na 40 tisíc a říkali jsme: a pod to už to opravdu nejde, (..). Od té doby to kleslo o další dva tisíce.


Naše původní hodnocení:

Radek John byl ministrem vnitra od července 2010 do dubna 2011. V té době se snažil obecně o snižování počtu policistů, které ovšem nespojoval s žádnou kritickou hranicí 40 tisíc, pod kterou se nemůže zajít. O snižování počtu policistů mluvil např. v České televizi nebo na interpelacích ve Sněmovně.

Z interpelací ve Sněmovně jasně vyplývá, že v policejním sboru byl zaveden stop stav a spoléhalo se na přirozenou fluktuaci, která postupně sníží počet policistů, přičemž sám Radek John uvádí, že není možné přesně určit na jaké až číslo. Jako optimální stav označuje zhruba 40 000 policistů, nespojuje to však s krajní hranicí.

Až na podzim 2011 začal tehdejší policejní prezident Lessy hovořit o minimálním stavu policistů na čísle 40 389. V té době už ale Radek John nebyl ministrem vnitra.

Nepodařilo se nám dohledat, kolik přesně policistů bylo v době odchodu Radka Johna z vlády (duben 2011), na začátku roku 2011 evidovalo policejní prezidium 41 224 policistů, k 1. listopadu to bylo už jen 39 968. V současné době počítá organizační struktura ministerstva vnitra ČR celkem s 38 996 služebními místy.

Výrok hodnotíme jako zavádějící, vzhledem k tomu, že Radek John sám neoznačoval hranici 40 000 policistů jako mezní, pod kterou nejde zajít. Nejde sice určit, kolik přesně policistů bylo v době jeho odchodu, nicméně jeho záměrem bylo dosáhnout počtu kolem 40 000 (kolem tohoto čísla se stav také pravděpodobně pohyboval), a od této hranice klesl počet policistů o zhruba 1 000 příslušníků, nikoli 2 000.

počet policistů
2010
43 100
leden 2011
41 224
listopad 2011
39 968
2013
38 996


Z dopisu Radka Johna:

Moje výroky o počtech policistů a o rozprášení extrémistů v roce 2010 vyhodnotili studenti serveru Demagog.cz jako zavádějící. Zcela nepochopitelně. To, že počet policistů by neměl poklesnout pod 40 000, uvádělo policejní prezidium už za vedení policejního prezidenta Martinů a já tento expertní názor plně respektoval, stal se součástí materiálů ministerstva vnitra týkajících se policie. Policejní prezident Lessy pak zadal analýzu, která toto číslo potvrdila. Jednal jsem o tom s oběma policejními prezidenty několikrát, uváděli jsme to na tiskových konferencích i desítkách setkání s policisty ve všech krajích republiky.


Naše reakce:

Výrok jsme ohodnotili jako zavádějící ze dvou důvodů. Nepodařilo se nám dohledat žádné vyjádření Radka Johna z doby, kdy byl ministrem vnitra, které by označovalo hranici 40 000 policistů jako kritickou. Jak píšeme už v původním hodnocení - opakovaně ji označoval jako zhruba optimální stav, nicméně nikdy jako hranici, pod kterou nelze zajít. Ani přijatá opatření nebyla toho rázu, že by bylo jasné, že pod 40 000 počet příslušníku Policie ČR neklesne.
K hodnocení zavádějící přispěla velkou měrou ale i druhá část výroku, ve které Radek John říká, že od doby, kdy on byl ve funkci, klesl počet policistů o další dva tisíce. Počet policistů klesl ale “pouze” o zhruba tisíc policistů. Tyto argumenty jsme formulovali už v našem původním hodnocení a musíme na nich nadále trvat.

Ve svém dopise Radek John zmiňuje tiskové konference a setkání s policisty. Nepodařilo se nám bohužel najít žádné výstupy nebo záznamy, případně dodané podklady rádi doplníme, nicméně výrok je hodnocen jako zavádějící i kvůli jeho druhé části.Výrok 4.
Radek John:
Já jsem měl slíbeno, že po prvním roce poroste rozpočet Ministerstva vnitra každý rok o půl miliardu. (..). Místo toho ta realita byla taková, že ministr Kubice schválil rozpočtový výhled, kde klesalo příjmy Ministerstva vnitra o další miliardy každý rok.Z dopisu Radka Johna:

Podle Vašich analytiků prý zmiňovaný příslib nejde dohledat. Jde ho dohledat celkem snadno. Stačí chtít. Například ve stenozáznamu z jednání vlády při schvalování rozpočtu je výslovně uvedeno, že další roky bude rozpočet MV stoupat o půl miliardy ročně, což byl podmínka pro schválení rozpočtu pro rok 2011. Dalším nevyvratitelným důkazem pravdivosti toho, co jsem řekl, jsou veřejně dostupné vládou schválené „Celkové výdaje státního rozpočtu na léta 2011 až 2013 podle kapitol“. Jsou tam výslovně uvedeny nárůsty rozpočtu MV pro rok 2012 o 527 774 000 Kč a pro rok 2013 o dalších 576 774 000 kč. Tyto nárůsty byly schváleny v roce 2010, kdy jsem byl ministrem vnitra. O rok později, v roce 2011 ministr Kubice schválil spolu s vládou „Celkové výdaje státního rozpočtu na léta 2012 až 2014.“ V kapitole Ministerstva vnitra byl místo nárůstu nově plánován pro rok 2013 pokles proti roku 2012 o 2 477 313 000 Kč. A pro rok 2014 pokles o další
3 397 502 000 Kč. Šlo tedy jednoznačně o můj pravdivý výrok. Označit ho za lež, byla od týmu Demagog.cz další manipulace, anebo mám věřit, že se za tím skrývá jen neschopnost zajistit si kvalitní rešerše? Každopádně server Demagog.cz i v tomto případě publikoval vlastní nepravdivé tvrzení..

Zřejmě Vašim analytikům také ušlo, že teprve masivní kritika záměru ministra Kalouska zlikvidovat policii, ho donutila couvnout a snížit rozpočet MV v dalších letech „pouze“ o stovky miliónů, jak píšete na serveru Demagog.cz, místo každoročního navýšení o půl miliardy, které jsem na vládě vyjednal o rok dříve. I toto podle autorů serveru Demagog.cz „malé“ snížení znamenalo likvidační tlak na policii a hasičský záchranný sbor a možná záměr ochromit vyšetřování kauz, proti kterému později ministr Kalousek tolikrát protestoval. Vzpomeňte si například, co předváděl při obvinění Vlasty Parkanové za předražený nákup letadel Casa. Kritika Kalouskova záměru snižovat v letech 2013 a 2014 se souhlasem ministra Kubiceho ještě více rozpočet MV, osekaný už v roce 2011 na existenční minimum, samozřejmě zněla nejen ode mne a Věcí veřejných, ale také od policejních a hasičských odborů a řady odborníků na bezpečnostní problematiku i poslanců opozice. Zdůrazňuji, že s poklesem rozpočtu v roce 2011, který ušetřil daňovým poplatníkům 8,4 miliard korun, jsem souhlasil pouze za podmínky postupného nárůstu rozpočtu v dalších letech, nutného pro zajištění provozu i investic, bez něhož je policie částečně paralyzována. A bojím se, že šlo o záměr, paralyzovat ji.Naše stanovisko:

Radek John má v tomto případě pravdu a skutečně jde o naše pochybení. Bývalý ministr hovoří zcela konkrétně o výdajových rámcích pro resort vnitra, které byly skutečně z jím původně přijatých, kdy měly zajistit posílení prostředků pro resort, změněny na opačnou tendenci a to zcela v souladu s jeho tvrzením v tomto konkrétním výroku. Tento výrok jsme také opravili a změnili hodnocení na Pravda. Panu poslanci se za tento omyl omlouváme.


Výrok 5.

Radek John:
Já jsem podal pozměňovací návrh do jednacího řádu sněmovny, že v komisi (pro kontrolu tajných služeb, pozn.) budou nejen poslanci.

Z dopisu Radka Johna:

Neuvěřitelnou školáckou chybu udělal při ověřování mého tvrzení, že jsem podal pozměňovací návrh do jednacího řádu Sněmovny, aby v komisi pro kontrolu tajných služeb byli nejen poslanci. Správně jste si otevřeli přehled legislativní činnosti poslance Johna ne webu Poslanecké sněmovny, ale jste jediní, kteří tam ten návrh nenašli. Mezi dvaceti návrhy zákonů, které jsem předložil, je samozřejmě i sněmovní tisk č. 835 - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=835&CT1=0 , který upravuje právě to, aby v Komisi pro kontrolu tajných služeb mohli být nejen poslanci. Je to jen šlendrián a povrchní zkoumání pravdy anebo záměr poškodit mě? Každopádně nepravdy se jednoznačně nedopustil Radek John, ale server Demagog.cz.


Naše reakce:

V případě tohoto výroku se Radku Johnovi skutečně omlouváme a hodnocení jsme opravili. Nedorozumnění bylo způsobeno na naší straně, kdy jsme se mylně zaměřili na stránku zobrazující “písemné pozměňovací návrhy” (Radek John mluvil o předloženém pozměňovacím návrhu) a unikl nám návrh zákona, který pozměňoval jednací řád Sněmovny tak, jak Radek John uvedl. Tento zákon předkládala velká skupina poslanců a Radek John byl skutečně jedním z nich. Za tuto chybu se Radku Johnovi i veřejnosti omlouváme a děkujeme za upozornění!