Reakce projektu Demagog.cz na výtky Ministerstva financí

Publikováno 5. února 2014

Ministerstvo financí reagovalo na výstup Demagog.cz, ve kterém server analyzoval vystoupení Andreje Babiše v nedělních Otázkách Václava Moravce a označil některé výroky jako nepravdivé. Jednalo se konkrétně o tři výroky, které Ministerstvo rozporovalo, z toho jeden byl opraven již dříve na základě upozornění čtenářů. Zbylé dva výroky však i po prostudování námitek Ministerstva nadále řadí do kategorie “nepravda”.

Ministerstvo financí (kompletní znění vyjádření MF najdete zde) reagovalo na výstup Demagog.cz, ve kterém server analyzoval vystoupení Andreje Babiše v nedělních Otázkách Václava Moravce a označil některé výroky jako nepravdivé. Jednalo se konkrétně o tři výroky, které Ministerstvo rozporovalo, z toho jeden byl opraven již dříve na základě upozornění čtenářů. Zbylé dva výroky však i po prostudování námitek Ministerstva nadále řadí do kategorie “nepravda”.

Výrok 2:

V případě výroku ohledně 300 miliard korun, které mají být k dispozici v ČNB, a který ministr použil v posledních dnech opakovaně, prohlášení Ministerstva financí potvrzuje původní hodnocení ministrova výroku jako nepravdivého, a proto je Demagog.cz nadále přesvědčen o správnosti svého hodnocení.

Ve své reakci Ministerstvo rozepisuje, z čeho se skládá uvedených 300 miliard. Z tohoto rozkladu je patrné, že z této částky tvoří cca 40-180 miliard rezerva (jak vyplývá z grafu na straně 51 Strategie, ze které Demagog.cz vycházel, rezerva během roku 2013 setrvale klesala, takže v současné době bude spíše na spodní hranici tohoto rozhraní), která by se teoreticky dala použít ke snížení dluhu, další prostředky jsou ale peníze vázané určitým účelem a na snížení dluhu je použít nelze – ministr je může využít pouze k vykrytí krátkodobé potřeby likvidity.

Je ale pravdou, že pokud ministerstvo bude lépe řídit finanční toky v institucích sdružených ve státní pokladně, bude plánovat výdaje a zavede denní cash pooling (konsolidaci zůstatků) ze všech účtů, bude možné objem prostředků držený na účtech snížit.

Závěrem doplníme slova premiéra Bohuslava Sobotky, kterými reagoval na dnešní interpelaci Miroslavy Němcové, a která jsou v souladu s uvedeným hodnocením: „Vážená paní poslankyně, měl jsem přirozeně možnost na toto téma s panem ministrem financí hovořit. On vycházel ve svém sdělení z pravidelné zprávy, kterou předkládá ministerstvo financí a která hovořila o průměrných zůstatcích na účtech ČNB, které jsou evidovány v rámci systému státní pokladny, ale ačkoli jsou zůstatky evidovány a jsou vykazovány, tak stát k těmto prostředkům nemá přístup.

Výrok 3:  

Co se týče zmíněného výroku o alokovaných prostředcích na sport, zůstává Demagog.cz i nadále u svého hodnocení nepravda. Ministerstvo uvádí, že ze strany ministra Babiše nešlo o úmyslné podhodnocení údajů a částka byla zmíněna pro porovnání výdajů na sport obecně oproti výdajům na reprezentaci.

Demagog.cz netvrdil, že ministr financí úmyslně podhodnocoval tento údaj. Projekt ověřuje v dané diskuzi všechny faktické výroky a je realitou, že lídr hnutí ANO v tomto konkrétním případě použil nesprávná data.

Rámcový údaj o celkových výdajích ze státního rozpočtu na sport udal ministr financí korektně. Celkový objem určený na reprezentaci ovšem pak uvedl nesprávně, když (jak popisuje samo ministerstvo ve své reakci) opomenul k výdajové položce z MŠMT připočítat další rozpočtované výdaje z kapitol ministerstev vnitra a obrany.