Reakce projektu Demagog.cz na výtky Ministerstva financí

Ministerstvo financí reagovalo na výstup Demagog.cz, ve kterém server analyzoval vystoupení Andreje Babiše v nedělních Otázkách Václava Moravce a označil některé výroky jako nepravdivé. Jednalo se konkrétně o tři výroky, které Ministerstvo rozporovalo, z toho jeden byl opraven již dříve na základě upozornění čtenářů. Zbylé dva výroky však i po prostudování námitek Ministerstva nadále řadí do kategorie “nepravda”.

Komentář 6. února 2014

Ministerstvo financí (kompletní znění vyjádření MF najdete zde) reagovalo na výstup Demagog.cz, ve kterém server analyzoval vystoupení Andreje Babiše v nedělních Otázkách Václava Moravce a označil některé výroky jako nepravdivé. Jednalo se konkrétně o tři výroky, které Ministerstvo rozporovalo, z toho jeden byl opraven již dříve na základě upozornění čtenářů. Zbylé dva výroky však i po prostudování námitek Ministerstva nadále řadí do kategorie “nepravda”.

Výrok 2:

V případě výroku ohledně 300 miliard korun, které mají být k dispozici v ČNB, a který ministr použil v posledních dnech opakovaně, prohlášení Ministerstva financí potvrzuje původní hodnocení ministrova výroku jako nepravdivého, a proto je Demagog.cz nadále přesvědčen o správnosti svého hodnocení.

Ve své reakci Ministerstvo rozepisuje, z čeho se skládá uvedených 300 miliard. Z tohoto rozkladu je patrné, že z této částky tvoří cca 40-180 miliard rezerva (jak vyplývá z grafu na straně 51 Strategie, ze které Demagog.cz vycházel, rezerva během roku 2013 setrvale klesala, takže v současné době bude spíše na spodní hranici tohoto rozhraní), která by se teoreticky dala použít ke snížení dluhu, další prostředky jsou ale peníze vázané určitým účelem a na snížení dluhu je použít nelze – ministr je může využít pouze k vykrytí krátkodobé potřeby likvidity.

Je ale pravdou, že pokud ministerstvo bude lépe řídit finanční toky v institucích sdružených ve státní pokladně, bude plánovat výdaje a zavede denní cash pooling (konsolidaci zůstatků) ze všech účtů, bude možné objem prostředků držený na účtech snížit.

Závěrem doplníme slova premiéra Bohuslava Sobotky, kterými reagoval na dnešní interpelaci Miroslavy Němcové, a která jsou v souladu s uvedeným hodnocením: „Vážená paní poslankyně, měl jsem přirozeně možnost na toto téma s panem ministrem financí hovořit. On vycházel ve svém sdělení z pravidelné zprávy, kterou předkládá ministerstvo financí a která hovořila o průměrných zůstatcích na účtech ČNB, které jsou evidovány v rámci systému státní pokladny, ale ačkoli jsou zůstatky evidovány a jsou vykazovány, tak stát k těmto prostředkům nemá přístup.“

Výrok 3:

Co se týče zmíněného výroku o alokovaných prostředcích na sport, zůstává Demagog.cz i nadále u svého hodnocení nepravda. Ministerstvo uvádí, že ze strany ministra Babiše nešlo o úmyslné podhodnocení údajů a částka byla zmíněna pro porovnání výdajů na sport obecně oproti výdajům na reprezentaci.

Demagog.cz netvrdil, že ministr financí úmyslně podhodnocoval tento údaj. Projekt ověřuje v dané diskuzi všechny faktické výroky a je realitou, že lídr hnutí ANO v tomto konkrétním případě použil nesprávná data.

Rámcový údaj o celkových výdajích ze státního rozpočtu na sport udal ministr financí korektně. Celkový objem určený na reprezentaci ovšem pak uvedl nesprávně, když (jak popisuje samo ministerstvo ve své reakci) opomenul k výdajové položce z MŠMT připočítat další rozpočtované výdaje z kapitol ministerstev vnitra a obrany.