Reakce týmu Demagog.cz na protianalýzu Úřadu vlády ČR

Úřad vlády 16. března zveřejnil analýzu zpochybňující závěry hodnocení výroků posledního nedělního pořadu OVM, kterou provedl tým analytiků Demagogu.cz. Zaměstnanci Úřadu vlády zpracovali vlastní analýzu s odlišnými výsledky, které hovoří ve prospěch premiéra Nečase. Hlavní nespokojenost vlády tkví v přesvědčení, že Demagog.cz si pro svou analýzu vybírá výroky na základě subjektivních kritérií. S touto námitkou nemůže Demagog.cz souhlasit. Na webových stránkách Demagog.cz je veřejně přístupná metodologie, která jasně definuje kritéria pro výběr výroků. Hodnocené jsou pouze faktické výroky, které v pořadu zaznějí.

Komentář 18. března 2012

Praha 17. března 2012. Úřad vlády 16. března zveřejnil analýzu zpochybňující závěry hodnocení výroků posledního nedělního pořadu OVM, kterou provedl tým analytiků Demagogu.cz. Zaměstnanci Úřadu vlády zpracovali vlastní analýzu s odlišnými výsledky, které hovoří ve prospěch premiéra Nečase. Hlavní nespokojenost vlády tkví v přesvědčení, že Demagog.cz si pro svou analýzu vybírá výroky na základě subjektivních kritérií. S touto námitkou nemůže Demagog.cz souhlasit. Na webových stránkách Demagog.cz je veřejně přístupná metodologie, která jasně definuje kritéria pro výběr výroků. Hodnocené jsou pouze faktické výroky, které v pořadu zaznějí.

„Jelikož vybíráme všechny faktické výroky, nezáleží na nás, kolik faktických výroků politik za jeden pořad Otázek Václava Moravce vyřkne. Eliminujeme pouze ty faktické výroky, které jsou obecně známé, jako například „Václav Klaus je prezidentem ČR.“ Neověřujeme také výroky prediktivního charakteru nebo subjektivní vyjádření či osobní domněnky. Ověřování nepodléhají ani příčinné souvislosti mezi opatřeními a jejich důsledky, jelikož se většinou nedá prokázat, že nějaké rozhodnutí přímo vedlo k těmto důsledkům,“ přiblížila metodologii Demagogu.cz expertka pro Českou republiku Tereza Skládanková a k vládní analýze dodala: „Výroky, které jsou v analýze Úřadu vlády vybrány jako další relevantní výroky Bohuslava Sobotky, jsou typem výroků, které nehodnotíme. Jedná se buď o výroky nekonkrétní, neobsahující faktická a ověřitelná tvrzení, nebo se jedná o prediktivní výroky a subjektivní tvrzení.“

Pokud čtenář, politik nebo zaměstnanec Úřadu vlády zpochybňuje závěry Demagogu.cz, může své výhrady psát přímo do diskuze pod hodnocením výroků. „Diskuze je otevřena všem a na podněty čtenářů v diskuzi průběžně reagujeme. Pokud se budou zaměstnanci Úřadu vlády ČR domnívat, že jsme nezařadili do analýzy faktický výrok, který v ní podle naší metodologie měl být, mohou nás na to rovněž upozornit. Budeme také velmi rádi, pokud nám dodají prokazatelné a relevantní podklady pro doplnění nebo změnu hodnocení výroků,“ dodala Skládanková.

V době vytvoření vládní analýzy nebyly na stránce Demagog.cz publikovány všechny ověřené výroky. Statistika, na kterou Úřad vlády reagoval, byla doplněna o další ověřené výroky a její výsledky se tudíž změnily. Prodlení v ověření všech výroků vyplývá ze zapracování postupů v úvodní fázi projektu. Do měsíce bude čas na zveřejnění všech výsledků zkrácen na 48 hodin. Tým Demagogu.cz se snaží veřejně upozorňovat na prozatímní nemožnost generalizace zveřejněných statistik, protože za krátké fungování není k dispozici dostatek dat. Demagog.cz na svých stránkách upozorňuje také na limity související s interpretací jednotlivých statistik, jakož i celkových výsledků své práce.

Reakce na konkrétní výhrady vládní analýzy

a. Analýza Úřadu vlády: V hodnocení výroků z pořadu chybí některé výroky Bohuslava Sobotky.

Reakce Demagogu.cz: Další výroky Bohuslava Sobotky, které vládní analýza obsahuje, nespadají do kategorie námi ověřovaných výroků. Jedná se buď o výroky neobsahující faktická, a tedy ověřitelná tvrzení, dále o nekonkrétní či prediktivní výroky, nebo tvrzení založená na subjektivních kritériích. Příklady takovýchto politických výroků, které Úřad vlády do hodnocení Bohuslava Sobotky zařadil, jsou:

•„Za každé euro, které nebude utraceno, ponese jednoznačně odpovědnost vláda Petra Nečase a vláda Mirka Topolánka.“

•„Jestliže pravice před pěti lety udělala chybnou daňovou reformu a nepřiměřeně snížila firemní daně.“

•„A my jsme jako sociální demokraté přesvědčeni o tom, že nepřistoupení k fiskální smlouvě nám nedává žádné ekonomické přínosy a nedává nám vlastně ani žádnou dodatečnou ekonomickou volnost.“

b. Analýza Úřadu vlády: Výrok „Irsko došlo k názoru, že přece jenom to (fiskální pakt, pozn.) znamená přenos pravomocí na nadnárodní instituci, a bude dělat referendum, přestože původně Irové říkali, že nikoliv“ je pravdivý.

Reakce Demagogu.cz: Analýza Úřadu vlády upravuje naše hodnocení na pravdu a dokládá to slovy předsedy Evropské rady Van Rompuye, která však nic nevypovídají o samotných úmyslech Irska nebo irské vlády. Stojíme tedy nadále za naším hodnocením a výrok označujeme jako zavádějící.

c. Analýza Úřadu vlády: Výrok „(Ten poslední mandát vlády na jednání Evropské rady 1. a 2. března byl dokonce schválen jednomyslně všemi přítomnými ministry za všechny 3 koaliční strany. Čili ten mandát podle koaliční smlouvy je možné označit za koaličně dohodnutý.) A na straně 18 tohoto mandátu je, že předseda vlády nepodepíše fiskální kompakt.“ je pravdivý.

Reakce Demagogu.cz: Výrok musíme hodnotit jako neověřitelný, jelikož naši analytici nemají k dispozici zmíněný mandát. Hodnocením „neověřitelné“ nechceme v žádném případě naznačovat, že by premiér nemluvil pravdu, ale nemůžeme pravdivost tohoto tvrzení ověřovat na základě slov samotného premiéra. Náš analytik při zpracování výroku zaslal dotaz na Odbor informování o evropských záležitostech, sekci pro evropské záležitosti ([email protected]), jakož i Úřadu vlády České republiky ([email protected]) a také do portálu Euroskop ([email protected]), ale nedostal žádnou odpověď. Proto výrok hodnotíme jako neověřitelný.

d. Analýza Úřadu vlády: Výrok „Byla to Česká republika, která dojednala změnu článku 15 tohoto fiskálního kompaktu, (který umožňuje kdykoliv kterékoliv členské zemi Evropské unie se bez jakýchkoliv problémů dodatečně připojit k té smlouvě.)“ je pravdivý.

Reakce Demagog.cz: Pokud nám budou zaslány zdroje, ze kterých bude patrné, že ČR dojednala tuto změnu, rádi hodnocení změníme. Žádný jednoznačný zdroj jsme nenašli, proto hodnotíme výrok jako neověřitelný.

e. Analýza Úřadu vlády: Výrok „V loňském roce bylo 51 % odchodů do důchodu předčasných.“ je pravdivý.

Reakce Demagog.cz: Úřad vlády, aniž by uvedl zdroje, předkládá ve své analýze jiná čísla, než jaká jsme našli na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Jelikož nevíme, z jakých zdrojů Úřad vlády vycházel, nemáme konstruktivní podnět pro změnu hodnocení našeho výroku.

f. Analýza Úřadu vlády: Výrok „Tyto stropy jsou správné, jsou zavedeny v celé Evropě, byli jsme poslední členská země Evropské unie, která neměla tyto stropy na sociální pojištění.“ je nepravdivý.

Reakce Demagog.cz: Děkujeme za doplnění, jsme rádi, že jsme se shodli, rozšířili jsme náš komentář u daného výroku.

Tým Demagog.CZ

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů