Demagog.cz

Reportáž o chybných výsledcích testů a její zavádějící interpretace

Příspěvek na Facebooku obsahuje popis reportáže CNN Prima News o testování na covid-19 na různých odběrových místech v Praze s údajně odlišnými výsledky v jeden den u jedné osoby. Chybné výsledky nakonec vykazovalo pouze odběrové místo na pražském letišti, a to na základě metody LAMP. Kontrolní testy metodou PCR a testy antigenní na dalších místech měly všechny shodný výsledek.

1. února 2021

Autor příspěvku uvádí: „Skvělá práce TV CNN Prima - nechali 10 krát otestovat tutéž osobu (v jeden den) - na různých odběr. místech po Praze - 7 krát negativní, 3 krát pozitivní - paráda!! Takže ty statistiky, na základě kterých nám berou živnosti a občanská práva jsou, gentlemansky řečeno, pofidérní!“

Poukazuje tak na reportáž CNN Prima News ze 31. ledna 2021, která popisuje případ, kdy odběrové místo u pražského letiště opakovaně uvádělo zjevně nesprávné výsledky testů na covid-19.

Reportérka CNN Prima News Jana Schillerová popisuje, že její manžel měl pozitivní výsledek tzv. LAMP testu (může se provádět ze slin, je však méně citlivý a hrozí u něj riziko chybných výsledků) u pražského letiště. Jelikož neměl žádné příznaky covidu-19, nechal se otestovat o dva dny později na jiném místě metodou PCR – s negativním výsledkem. Vzhledem k narůstajícím pochybnostem se tak redaktorka i s manželem nechala znovu otestovat LAMP testem na letišti, pozitivní výsledek měli tentokrát oba.

Proto se nechali pro srovnání otestovat znovu na různých místech, a to jak pomocí antigenních testů, tak i metodou PCR. Všechny výsledky byly negativní. Odběrové místo na pražském letišti si za svými výsledky stojí. Uvedlo však, že celou záležitost odborně posoudí a že v případě, že v budoucnu vyhodnotí pozitivní výsledek, pošle vzorek na další přezkoumání.

Autor ověřovaného příspěvku tedy reportáž interpretuje nesprávně a přidává k ní nepravdivé informace. Testována nebyla jen jedna osoba, nýbrž redaktorka a její manžel, navíc ne v jeden, ale ve třech dnech. V příspěvku však není uvedena zásadní informace z reportáže, tedy že odlišné výsledky pocházely výhradně z jednoho odběrového místa, které navíc používá ne zcela běžnou metodu testování přítomnosti viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Všechna ostatní odběrová místa, na kterých se redaktorka s manželem nechali v rámci reportáže otestovat, vykazovala shodné výsledky jak metodou PCR, tak i antigenním testem.

Zdroj: CNN Prima News

Závěr příspěvku, tedy zpochybnění statistik testování na covid-19, na základě kterých jsou přijímána opatření zasahující do životů lidí, tak stojí na nesprávné interpretaci reportáže CNN Prima News. Reportáž pouze poukazuje na jedno konkrétní odběrové místo, které pravděpodobně vykazuje nesprávné výsledky. Výsledky všech ostatních typů testů, které se na rozdíl od metody LAMP skutečně objevují ve statistikách a které mohou ovlivnit přijímání protiepidemických opatření, reportáž nijak nezpochybňuje, nýbrž jen potvrzuje, že tyto testy mají u stejných osob stejné výsledky.

Příspěvek jsme proto s ohledem na některé nepravdivé informace a zavádějící interpretaci označili v rámci naší spolupráce se společností Facebook jako částečně nepravdivý.