Demagog.cz

Respirátory KN95 - jak se k nám dostaly?

Na Facebooku se šíří video z webu Info.cz, podle kterého respirátory splňující čínskou normu KN95 jsou v České republice nelegální, nesmí se distribuovat a prodávat. Tyto respirátory sice neodpovídají normám EU, ve skutečnosti však byly do Česka dovezeny a zde uvedeny do prodeje zcela legálně. Došlo k tomu na základě doporučení Evropské komise a výjimek České obchodní inspekce.

11. března 2021

DOPLNĚNÍ: Do textu odůvodnění jsme přidali zmínku o tiskové zprávě ze 14. března 2021, kterou Česká obchodní inspekce doplňuje dřívější slova jejího tiskového mluvčího.

V reportáži webu Info.cz zjišťuje redaktor Petr Vrabec, jak je to čínskými respirátory s označením KN95, které se v Česku běžně vyskytují. Redaktor na základě dvou rozhovorů dochází k závěru, že se tyto respirátory na český trh dostaly nelegálně a neměly by se vůbec distribuovat a prodávat. Právě na toto tvrzení se tedy podíváme blíže. Dodejme, že úvodní částí reportáže o testování respirátorů a jejich kvalitě se v našem článku zabývat nebudeme.

Co řekla Evropská komise

Dne 13. března 2020 vydala Evropská komise vzhledem k nedostatku osobních ochranných pomůcek (OOP), které byly potřeba v souvislosti s šířením nákazy covidu-19, právně nezávazné Doporučení o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19. V bodě č. 7 Komise uvádí, že „pokud orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nebo zdravotnické prostředky zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti (...), mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů”.

Na trh Evropské unie tak bylo umožněno dočasné dodávání ochranných a zdravotnických prostředků, které neprošly procesem posouzení shody s evropskou normou EN 149:2001+A1:2009 (.pdf) a nemohou nést označení FFP. Od 13. března 2020 tak mohly být, v případě udělení výjimky Českou obchodní inspekcí, dodávány nejen respirátory FFP2 splňující evropskou normu EN 149, ale i čínské respirátory KN95 nebo americké N95 bez evropské certifikace. Doplňme, že respirátory KN95 se od respirátorů FFP2 liší způsobem, jakým se provádí zkouška filtrační účinnosti a jaká látka se při tom použije.

Výjimky od českých úřadů

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (pdf, str. 5): „V ČR byl (...) uplatňován postup, kdy Výzkumný ústav bezpečnosti práce vydával krátkodobý tříměsíční lokální certifikát, který byl podkladem pro dočasné udělení výjimky ze strany ČOI.” Na tomto základě Česká obchodní inspekce (ČOI) udělila dočasnou výjimku pro dovoz respirátorů, které jsou tak v ČR od té doby k dostání.

ČOI ukončila teprve 15. června 2020 vydávání výjimek pro OOP nesplňující evropské normy, a to vzhledem k tomu, že „v ČR opadl (str. 5) akutní nedostatek plně posouzených OOP”.

Jak uvadí Ministerstvo průmyslu a obchodu (str. 5): „(...) Nyní na trh nesmí být uváděny obličejové masky v režimu OOP bez plnohodnotného posouzení shody završeného vydáním certifikátu EU přezkoušení typu.” Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich v únoru 2021 nicméně pro iROZHLAS.cz uvedl, že na českém trhu se mohou stále objevovat respirátory KN95, které buď nebyly doprodány z doby udělení výjimky, nebo dostaly výjimku v jiné členské zemi EU. ČOI však zachytila i nelegální výrobky.

Česká obchodní inspekce 14. března 2021 vydala tiskovou zprávu (.docx), kde problematiku prodeje respirátorů uvedených na trh v rámci mimořádného povolovacího režimu z loňského roku podrobněji vysvětlila (str. 2): „(…) o možnosti doprodat výrobky legálně uvedené na trh nerozhoduje okolnost, zda to bylo, či nebylo výslovně uvedeno v textu povolení. Výrobky uvedené legálně na trh – což je i případ respirátorů splňujících podmínky dotyčného povolení (tj. udělené výjimky z běžného režimu uvádění na trh) – na něm z povahy věci již mohou zůstat. (Samozřejmě za předpokladu, že se např. dodatečně nezjistí u daného typu výrobku nějaké konkrétní riziko spojené s jeho užitím apod.)".

S tím, že se na českém trhu stále vyskytují respirátory třídy KN95, počítá také vláda a Ministerstvo zdravotnictví. Vláda totiž vydala 28. ledna 2021 usnesení, kdy doporučuje používání respirátorů třídy FFP2, nebo KN95 při kontaktu s jinými osobami (str. 3). Ministerstvo zdravotnictví pak v mimořádném opatření vydaném 22. února uvádí zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to respirátorů (FFP2/KN95) nebo obdobných prostředků, platný od půlnoci 25. února.

Respirátory KN95 se tedy v průběhu jara loňského roku na český trh dostávaly zcela legální cestou, a to na základě doporučení Evropské komise a schválení Českou obchodní inspekcí. Od června 2020 již ČOI na tuzemský trh přístup respirátorům s jinou než evropskou normou nepovoluje, prodej a distribuce těchto respirátorů v rámci českého a evropského trhu však stále probíhá. 

Výskyty této reportáže Info.cz jsme proto v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili jako částečně nepravdivé.