Slibem nezarmoutíš

Publikováno 16. května 2014

Úsvit přímé demokracie si k evropským volbám s příliš komplexním předvolebním programem hlavu nelámal. Manifest obsahuje několik málo bodů rozdělených na část „dobrou“ (tedy co zástupci Úsvitu chtějí) a „zlou“ (co Okamurovci naopak zásadně odmítají). Demagog.CZ vám přináší komentář k některým „programovým“ bodům.

Úsvit přímé demokracie si k evropským volbám s příliš komplexním předvolebním programem hlavu nelámal. Manifest obsahuje několik málo bodů rozdělených na část „dobrou“ (tedy co zástupci Úsvitu chtějí) a „zlou“ (co Okamurovci naopak zásadně odmítají). Demagog.CZ vám přináší komentář k některým „programovým“ bodům.

  • Jsme PRO zpřísnění imigrační politiky, nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty a náboženské fanatiky
Cizinců je v České republice podle posledních dat 438 000, což nás řadí na 6. místo od konce ze všech zemí EU v přepočtu na tisíc obyvatel. Rovněž v absolutních číslech se jedná o spodní příčky pomyslného žebříčku. Těžko říci, co si představit pod stále populárnějším pojmem „nepřizpůsobivý“. Imigranti se však nevyznačují ani přehnanou mírou kriminality (která se pohybuje v řádu stovek případů), ani pouštěním žilou českému sociálnímu systému (více než tři čtvrtiny z nich bylo v postavení zaměstnanců či živnostníků).

„Náboženský fanatik“ je také pojem dosti amorfní, nicméně odhadujeme, že vztyčený prst zde míří na příznivce Alláha. Těch bylo při posledním sčítání – považte – celých 1 921 (což je pokles o více než 1 700 oproti předchozímu sčítání, ne že by se bylo muslimům co divit).

Nezdá se také, že by česká imigrační politika nebyla dostatečně přísná. Nově nabytá státní občanství se počítají na stovky, počty akceptovaných azylantů dokonce pouze na desítky. Zájemci o češství navíc ponovu musejí také složit ne zrovna primitivní test.

  • Jsme PRO zjednodušení byrokratických struktur EU, které dnes stojí naše občany nehorázné peníze
Počet úředníků EU je podle Evropského parlamentu 55 000, tedy 0,011 % vzhledem k celkovému počtu obyvatel EU. Jenom v Česku je zaměstnanců státní správy 101 až 159 tisíc (str. 5; podle toho, koho vezmeme v potaz), což je přes 1 % populace, přičemž celkový objem výdajů na platy českých byrokratů se blíží 30 miliardám korun. Na evropské platy jdou přibližně 3 % 142 miliardového eurového rozpočtu (sem ovšem spadají např. i platy europoslanců). Dodejme, že podle analýzy českého Úřadu vlády přineslo členství v EU přibližně 3 biliony korun.

  • Jsme PRO přísnou kontrolu kvality potravin v rámci EU
Evropská unie vydává ročně na kontrolu kvality potravin 685 milionů eur. Tématem se zabývají průřezově prakticky všechny hlavní orgány a instituce EU. Je zřízena i specializovaná evropská Agentura pro potravinovou bezpečnost.

  • Jsme PROTI diktátu EU ohledně zákazu značení tradičních českých potravin
Evropská unie naopak zavádí řadu nástrojů, které slouží k ochraně českých potravin. Jedná se konkrétně o tzv. Zaručeně tradiční specialitu, Chráněné zeměpisné označení a Chráněné označení původu.

  • Jsme PROTI omezování svobody internetu a soukromí občanů, jsme proti plošnému monitoringu a sledování občanů, které dostává charakter až elektronické šikany
V březnu tohoto roku naopak Evropský parlament schválil soubor opatření, která mají přispět k lepší ochraně osobních údajů Evropanů. Tato opatření zahrnují i monstrózní pokuty za zneužití dat. Už v minulosti Komise navrhla komplexní reformu ochrany uživatelských dat a vedle toho funguje na úrovni EU i samostatná instituce Evropského inspektora ochrany údajů. Pro větší ochranu uživatelů na síti se nedávno na základě unijní směrnice vyslovil i Soudní dvůr v Lucemburku


Autorem textu je David Kopecký.