Smyšlené citace Petra Pavla o vyslání českých vojáků na Ukrajinu

Na facebooku se šíří příspěvek s údajnými citacemi z twitteru Petra Pavla, podle kterých chce Pavel poslat na Ukrajinu bojovat české vojáky. Tyto citace ale mezi jeho příspěvky na twitteru nejsou, ani nebyly. Podobná vyjádření Petra Pavla nelze dohledat ani v jiných veřejně dostupných zdrojích.

Meta fact-check 17. ledna 2023

Autor facebookového příspěvku prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi přisuzuje hned několik citací, které se týkají vojenské pomoci Ukrajině.

Podle příspěvku Pavel na svém twitteru napsal, že „pokud vyrovnáme nepoměr lidských sil z 1:4 na 4:4, Rusko porazíme“ a že „je povinností každého bojeschopného muže, či ženy bránit svobodný svět před agresorem“. Autor také tvrdí, že Pavel dle svých slov doporučí Parlamentu ČR a státům NATO „navýšení vojenské pomoci Ukrajině, jak v materiálních, tak v lidských zdrojích“.

Dále příspěvek Pavlovi připisuje větu: „Válka přináší oběti, ale pro mě bude každý padlý hrdinou, ne jen číslem.“ Mezi další údajné citace patří „na změně ústavy umožňující poslat jak českou profesionální armádu, tak ostatní bojeschopné do boje proti zlu se již pracuje a jako prezidentovi mi bude ctí toto podpořit a podepsat“„jako vrchní velitel AČR k tomu budu mít ústavní pravomoc“.

U všech citací se příspěvek odkazuje na twitterový účet Petra Pavla. Na něm se však daná tvrzení nevyskytují, což si lze ověřit mimo jiné prostřednictvím pokročilého vyhledávání sítě Twitter. Dané citace neobsahuje ani přehled twitterových příspěvků Petra Pavla na webu Hlídač státu, který vyjádření politiků na sociálních sítích archivuje.

Vyjádření Petra Pavla

Petr Pavel se dlouhodobě staví za podporu Ukrajiny v boji proti ruské invazi. V den ruské invaze na Ukrajinu, tedy 24. února 2022, se Petr Pavel vyjádřil, že je potřeba „jednotně uplatnit veškeré myslitelné sankce vůči Rusku a Ukrajině poskytnout pomoc: humanitární, materiální, finanční i dodávky zbraní a munice“. Podobně se k pomoci Ukrajině stavěl například i loni v říjnu nebo letos v lednu (video, čas 5:08).

V březnu minulého roku také napsal: „Vracet se k povinné vojně by bylo drahé, neefektivní a u veřejnosti nepopulární. Ale umožnil bych občanům zapojit se do přípravy na krizové situace.“ Podobně se vyjádřil i v prosinci minulého roku, kdy tvrdil, že je proti znovuzavedení povinné vojenské základní služby (video, čas 1:12:48) a spíše by si představoval (video, čas 1:13:28) „státní podporu některým činnostem, které jsou využitelné při krizích, ať už jsou to majitelé dronů nebo radioamatéři (...)“. Dodal (video, čas 1:14:08): „Tato forma mi připadne mnohem schůdnější, protože je založena na dobrovolnosti.“

„Já jsem jako voják nikdy nebyl ten, kdo by tlačil někoho do konfliktu. (...) Války začínají politici, ne vojáci. (...) Já jsem tu válku zažil. (...) Já bych byl ten poslední, kdo by chtěl naši zemi vtáhnout do války. Celá moje práce (...) byla o tom, jak mír udržet,“ uvedl (video, čas 13:44) Pavel svůj postoj k eskalaci konfliktu.

Petr Pavel tedy ve svých vyjádřeních podporuje materiální, finanční i další pomoc Ukrajině, nikoli však vyslání vojáků. V žádném z jeho veřejných vyjádření jsme nedohledali zmínku o použití českých vojáků na Ukrajině, o kterém mluví námi ověřovaný facebookový příspěvek.

Prezidentské pravomoci

Facebookový příspěvek také zmiňuje, že by Petr Pavel rád podpořil a podepsal vyslání českých vojáků a ostatních bojeschopných na Ukrajinu, a to na základě prezidentské ústavní pravomoci. Jak jsme popsali výše, citace je smyšlená, zaměřme se ale na to, jestli prezident takovou pravomoc vůbec má i bez ústavní změny, o které hovoří příspěvek.

Dle Ústavy ČR je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil, jakékoli rozhodnutí prezidenta z tohoto titulu ale vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Ozbrojené síly se podle zákona dělí na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

vyslání českých ozbrojených sil mimo ČR nebo vyhlášení válečného stavu nerozhoduje prezident, ale Parlament. Pro vyslání českých ozbrojených sil mimo ČR či vyhlášení válečného stavu je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.

Pravomoc vyslání ozbrojených sil mimo území ČR má taktéž vláda, ovšem pouze na dobu 60 dnů a za předem stanovených podmínek, jako je plnění mezinárodních závazků o společné obraně proti napadení (např. v NATO) či účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem.

Mobilizaci ozbrojených sil, tedy „hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby za válečného stavu“, vyhlašuje prezident, ovšem na návrh vlády.

I když je prezident de iure vrchním velitelem ozbrojených sil, jsou jeho pravomoci značně omezené, podmíněné návrhem vlády či souhlasem Parlamentu.

Změna Ústavy ČR

Facebookový příspěvek nakonec hovoří i o změně Ústavy, která by měla takovéto pravomoci prezidentovi udělit. Podle příspěvku se na ní již pracuje a prezidentovi by dala pravomoc vysílat armádu a bojeschopné občany bojovat i do cizích zemí.

Ve veřejných vyjádřeních politiků ani Petra Pavla jsme nenašli žádné zmínky o tom, že by se taková novela chystala, ani o tom, že by chtěl někdo z nich v tomto směru posílit pravomoci prezidenta. Žádná taková tvrzení jsme nenašli ani v mediální databázi Newton, ani na webu hlidacstatu.cz v přehledu příspěvků českých politiků na sociálních sítích.

Legislativa připravovaná ústředními orgány ČR je pak zpravidla dohledatelná v elektronické knihovně legislativního procesu pro veřejnost (Veklep). Tam nicméně nenajdeme žádný návrh na změnu ústavy, který by měnil pravomoci prezidenta.

V současnosti leží v Poslanecké sněmovně vládní návrh (.pdf) novely Ústavy, který upravuje zejména čl. 43 Ústavy ČR – rozšiřuje (.pdf, str. 1) pravomoci, které má vláda bez souhlasu Parlamentu v oblasti vysílání ozbrojených sil mimo území ČR. Tedy pravomoci, které nejsou v prezidentově působnosti.

Dodejme, že pro případnou ústavní změnu je potřeba mj. 120 poslanců Poslanecké sněmovny, kterými současná vládní koalice nedisponuje. Pro změny ústavy je tedy nutný také souhlas poslanců ANO 2011 či SPD.

Závěr

Zmíněný příspěvek je smyšlenou citací prezidentského kandidáta Petra Pavla. Ta není k nalezení ani na twitterovém účtu Petra Pavla, ani v archivu jeho tweetů na platformě hlidacstatu.cz. Dohledatelná vyjádření Petra Pavla, například o zapojení občanů do obrany země na základě dobrovolnosti, jsou v rozporu s jeho údajným tvrzením o poslání bojeschopných občanů do války.

Dle Ústavy nemá prezident pravomoc vysílat ozbrojené síly mimo ČR, tu má v rukou vláda a parlament. V současnosti projednávaná novela Ústavy na tom nic nemění.

Vzhledem k tomu, že facebookový příspěvek obsahuje smyšlené citace a v nich nepravdivá tvrzení, jsme příspěvek v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivý.