Demagog.cz

Smyšlenou citaci Vojtěcha Filipa šíří i politici

Na sociálních sítích se můžeme setkat s citací předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, ve které má kritizovat návštěvu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu s tím, že jako Češi si „nemůžeme dovolit dělat politiku, jak sami chceme“. Filip však takový výrok nikdy veřejně nepronesl.

11. září 2020

Na sociálních sítích zmíněnou falešnou citaci sdíleli mimo jiných také někteří politici. Učinili tak např. Marek Hilšer, Marian Jurečka, Jan Bartošek či strana Radostné Česko (někteří příspěvky již stáhli).

V rámci ověřování jsme prohledali všechna veřejná mediální vystoupení Vojtěcha Filipa nejen ze 4. září, nýbrž i z období celé Vystrčilovy cesty, tedy od 29. srpna do 5. září 2020 včetně následujících dní.

Co se týče KSČM, ta ke 4. září 2020 vydala stanovisko VV ÚV KSČM, které vyzvalo „ministra zahraničních věcí T. Petříčka, aby se od této mise předsedy Senátu PČR jednoznačně distancoval, prohlásil ji za ‚nulitní‘ anebo ze své funkce odstoupil. Vojtěch Filip zde citován není.

4. září byl Vojtěch Filip hostem pořadu Události, komentáře, kde prohlásil (čas 6:57): „Stejně jako je Česká republika suverénní zemí, Čínská lidová republika je suverénní zemí. A já to vnímám tak, že Čínská lidová republika se rozhodne svobodně o tom, jestli dál obchodovat nebo neobchodovat s Českou republikou, a tu cenu už platíme, například paní Petrofová (...)“. A následně pokračuje (čas 7:29): „(...). Tak jako je Česká republika suverénní zemí a rozhoduje se suverénně s riziky, který tím suverénním rozhodnutím udělá, i Čínská lidová republika je suverénní zemí, která si suverénně rozhodne, s kým bude a s kým nebude jak jednat. Ta suverenita platí pro oba státy“.

Na dotaz týkající se ekonomických zakázek řekl (čas 11:32): „(...) pochybuji, že ty zakázky můžeme někde nahradit. Desetimiliónový stát si takové avanturismy dovolit nemůže“. Při rozporu s Vítem Rakušanem poté dodal (čas 11:52): „Já samozřejmě nemám žádné nadstandardní informace, ani o té cestě. Budu samozřejmě s čínskými kolegy hovořit, protože udržujeme kontakty jak na úrovni Parlamentu a Všečínského shromáždění lidových zástupců, tak na úrovni stranické, a budu žádat to, že tento avanturismus jednoho politika v České republice nemůže znamenat, že přetrháme ty vazby, protože opravdu většina lidí nepodporovala cestu pana Vystrčila. A jestli on si myslí, že ano, tak je možné, že si užil chvilku své slávy“. Ani zde tak námi hledaný výrok nezazněl, byť se mu některé použité slovní obraty podobají.

Zmíněný výrok Vojtěch Filip neuvedl ani na svých profilech na Twitteru či Facebooku, ani na plénu Poslanecké sněmovny. Cestu předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan kritizoval Vojtěch Filip v článku pro Haló noviny, ani tam však tato slova nepoužil. Při vyhledávání citace v mediálních databázích jsme nenarazili ani na to, že by zmiňovanou citaci pronesl někdo jiný než Vojtěch Filip.

Dle veřejných zdrojů tedy Vojtěch Filip uvedený výrok nepronesl. Jednotlivými slovními obraty se nejvíce podobá jeho vystoupení v Událostech, komentářích ze 4. září 2020, kde Vojtěch Filip používá podobná slova, ovšem odděleně a v různých kontextech.

Z výše uvedeného dovozujeme, že ověřovaná citace Vojtěcha Filipa je smyšlená, a případy jejího sdílení jsme proto v rámci naší spolupráce se společností Facebook označili jako nepravdivé.