Smyšlený projev, na který se nezapomíná

„Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte,“ zní jedna z vět, které podle facebookového příspěvku řekl Václav Havel ve svém projevu v roce 1989. Uvedená citace je ovšem smyšlená, stejně jako řada dalších, které příspěvek Havlovi připisuje. Některé části údajného Havlova proslovu jsou poskládané z úryvků jeho jiných projevů z let 1989 a 1990.

Meta fact-check 2. června 2023

Na facebooku se šíří příspěvek s fotografií novinového článku, který podle autorů obsahuje projev někdejšího prezidenta Václava Havla z roku 1989. Havel ovšem tento souvislý projev nikdy nepronesl. Části, které původní příspěvek označuje na fotce růžovou barvou, jsou smyšlené (viz níže), zbývající části textu jsou složené z různých skutečných projevů Václava Havla. Tento falešný projev se ve veřejném prostoru objevil už v 90. letech a od té doby jej již několikrát sdílely některé weby, média a později se začal šířit i na sociálních sítích.

V následujících odstavcích se podrobně podíváme na jednotlivé části projevu a určíme, které části jsou smyšlené a které pravdivé.

Smyšlené části projevu

Článek obsahuje pět částí, které autor zvýrazňuje růžovou barvou. Jmenovitě se jedná o tyto:

 • „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.“
 • „Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.“
 • „Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!“
 • „Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme.“
 • „Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.“

Výroky Václava Havla jsme hledali v mediální databázi Newton, archivu Knihovny Václava Havla i v dalších internetových zdrojích. Tyto věty ale žádný projev Václava Havla neobsahuje. Poslední uvedenou citaci, v níž Havel údajně slíbil, že bude prezidentem jen jedno volební období, lze v archivu Knihovny Václava Havla najít v článku bulvárního deníku Špígl (.pdf, str. 29) z roku 1994. Zde se hodí zdůraznit, že vydavatel tohoto deníku Ladislav Froněk byl ve stejném roce odsouzen za několik pomluv, které na stránkách Špíglu otiskl (Rudé právo, 26. srpna 1994, str. 3). Kromě tohoto deníku se ale daná citace v žádném z Havlových projevů neobjevuje.

Doplňme, že úryvek „pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce“ by v roce 1989 nedával žádný smysl. Československá socialistická republika byla totiž na Československou federativní republiku (ČSFR) přejmenována až 29. března 1990.

Skutečné citace

Další části textu jsou poskládány ze sedmi různých proslovů Václava Havla z let 1989 a 1990. V následujících odstavcích jednotlivé citace podrobně rozebereme a uvedeme, kdy a při jaké příležitosti je Havel pronesl.

 • Proslov v Československé televizi, prosinec 1989

V prvním odstavci příspěvku se nachází citace: „Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus (…). Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.“ Tato slova Havel skutečně řekl, konkrétně pochází z jeho proslovu z 16. prosince 1989.

 • Rozhlasový rozhovor, duben 1990

Citaci na začátku druhého odstavce „V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jako má dnes.“ Havel uvedl v rozhlasovém rozhovoru Hovory z Lán, který vysílal tehdejší Československý rozhlas 15. dubna 1990

 • Havlovo vyjádření pro ČTK, prosinec 1989

Další část druhého odstavce „Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.“ Havel řekl v rozhovoru pro Československou tiskovou kancelář 15. prosince 1989.

 • Úryvky z novoročního projevu, leden 1990

Citaci z konce druhého odstavce „Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí.“ lze nalézt v novoročním projevu Václava Havla z ledna 1990. Je to přesněji závěrečná část projevu, kterou ovšem autor textu upravil a vyřadil z ní mimo jiné slova „o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé“.

Ze stejného projevu pak pochází i celý třetí odstavec a části čtvrtého odstavce: „Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme (…) i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat.“ „Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem (…). Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to (…) dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout.

 • Projev ve Federálním shromáždění, leden 1990

Další část „Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat (…). Toužím po takové republice více než kdo jiný.“ je vybraná z prezidentova proslovu ve Federálním shromáždění 23. ledna 1990.

 • Havlova tisková konference, únor 1990

Část v závěru textu „Ptáte se s údivem, jestli bude inflace (…). Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.“ Václav Havel pronesl během tiskové konference 13. února 1990 (audio, čas 52:00–53:04; záznam lze otevřít po přihlášení do archivu Knihovny Václava Havla).

 • Projev ve Federálním shromáždění, červen 1990

Poslední citace „Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. (…) Zde neplatí žádné: Nejde to!“ pochází z Havlova proslovu ve Federálním shromáždění 29. června 1990.

Původ falešného projevu

Námi ověřovaná verze projevu, kterou nyní sdílí také bývalý senátor Jaroslav Doubrava, zjevně pochází z deníku Haló noviny, který stejný článek zveřejnil v roce 2009 (Haló noviny, 4. dubna 2009, str. 5). Upřesněme, že Haló noviny byl komunistický deník vycházející od roku 1991 až do roku 2022, kdy byl Ústředním výborem KSČM zrušen. Uprostřed textu z roku 2009 se jen místo slov „První republika“ uvádělo „Připomínáme“.

Slovo „připomínáme“ pravděpodobně odkazuje na předešlé verze obdobného textu, který v Haló novinách vyšel již dříve. První jeho výskyt, který se nám v mediální databázi Newton podařilo nalézt, pochází z prosince roku 1999, kdy text vyšel právě v Haló novinách (Haló noviny, 10. prosince 1999, str. 2). Ve stejném znění byl text publikován také v roce 2003 Stranou demokratického socialismu. Tehdy byl text nazván „Bonmoty Václava Havla“ a jednotlivé části byly prezentovány jako citace z několika proslovů Václava Havla, nikoliv jako souvislý proslov.

První text, ve kterém byly jednotlivé výroky přeformulovány do jednoho celistvého projevu, se nám podařilo dohledat ve vydání Haló novin z roku 2004 (Haló noviny, 3. září 2004, str. 5). Pro zajímavost zmiňme, že autorem tohoto textu je Čeněk Milota, někdejší místopředseda KSČM.

Závěr

Facebookový příspěvek tedy obsahuje několik falešných citátů Václava Havla. Ačkoliv některé úryvky textu pochází ze skutečných Havlových projevů, jejich spojení a doplnění falešnými citacemi tvoří dojem souvislého projevu, který ovšem Havel nikdy nepronesl. V rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook jsme proto daný příspěvek označili jako nepravdivý.