Bude líp? Boj s koronavirem v Česku i ve světě.

Ve snaze omezit šíření nemoci COVID-19 vyhlásila česká vláda nouzový stav. Stejně jako Česká republika se však proti koronaviru snaží bojovat i ostatní státy, Demagog.cz se tedy v tomto komentáři zaměřil na srovnání hlavních protiepidemických opatření přijímaných v jednotlivých zemích. Opatření se v těchto dnech rychle mění a vyvíjí, přinášíme tedy přehled a srovnání dosavadních kroků platných k 13. březnu 2020.

Komentář 12. března 2020

Česko

Jedno z prvních opatření, které česká vláda (resp. ministr zdravotnictví) přijala, byl dne 3. března zákaz (.pdf) vývozu respirátorů třídy FFP3, které proti přenosu koronaviru prokazatelně chrání. Následoval zákaz (.pdf) vývozu jakýchkoliv přípravků určených pro dezinfekci rukou. Tou dobou bylo v Česku již 12 nakažených. 

O den později, 6. března, přibyla k opatřením povinnost karantény (.pdf) pro všechny, kdo se vrátili z Itálie. Výjimku (.pdf) tvořili např. piloti letadel, kteří neopustili kabinu, či řidiči nákladní dopravy. O dva dny později byla karanténa rozšířena (.pdf) na osoby, které byly v kontaktu s nakaženými. Tou dobou bylo v Česku 32 nemocných. Dalším z přijatých opatření bylo zavedení namátkových kontrol na hranicích.

Dne 10. března byly rozhodnutím ministra zdravotnictví zakázány (.pdf) veškeré akce konané pro 100 a více návštěvníků. V důsledku tohoto opatření byla např. přerušena hokejová extraliga. Fotbalové soutěže se (s výjimkou MSFL) neruší, odehrají se však bez diváků. Ve stejný den byly uzavřeny (.pdf) základní, střední a vysoké školy.

Tato opatření byla zpřísněna o dva dny později, kdy počet nakažených v Česku stoupl na 113 osob. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou zakázány veškeré akce nad 30 účastníků, ať již soukromé či veřejné. Stravovací zařízení mohou být otevřena pouze od 6:00 do 20:00. Je zakázán vstup do posiloven, knihoven a obdobných zařízení. Zakázán je, až na výjimky, také vstup cizinců z Německa, Itálie, Číny a dalších rizikových zemí. Obdobně je zakázáno do těchto zemí vycestovat. Většina přijatých opatření je účinná od pátku 13. března. V pátek 13. března vláda pokračuje v aktualizaci opatření, v tuto chvíli je tedy již známo, že od neděle 16. března budou uzavřeny hranice a zakázáno vycestovat a přicestovat (až na výjimky).

Čína

V Číně, kde nákaza vznikla, chtěla vláda celou záležitost původně zakrýt. A tak přesto, že byl první nakažený vyšetřen již 8. prosince 2019, přiznala vládnoucí strana výskyt „blíže neurčeného zápalu plic“ až 31. prosince 2019. I poté čínská vláda ve svých oficiálních vyjádřeních situaci spíše podceňovala.

Situace se však rychle změnila. Již 23. ledna, kdy bylo potvrzeno 600 nemocných a 17 úmrtí v důsledku nemoci COVID-19,  bylo prakticky uzavřeno epicentrum nákazy – město Wu-chan. Následovala i další města v provincii Chu-pej. Celkem postihla karanténa v této provincii na 60 milionů lidí. Mimořádná opatření se však nevyhnula ani dalším městům, uzavřena byla např. Šanghaj či Peking. Byla omezena doprava a vedle škol, které byly uzavřeny napříč celou zemí 27. ledna, byly uzavřeny i další městské instituce.

V důsledku uzavření škol byla přijata opatření, aby výuka mohla probíhat online. Pro lepší zvládnutí epidemie byly ve městě Wu-chan již 8. února otevřeny provizorní nemocnice s kapacitou 2 600 lůžek. Tou dobou bylo na pevninské Číně více než 34 000 nakažených a 722 zemřelých.

V posledních dnech se však zdá, že Čína epidemii relativně zvládá. 3. března uzavřela jednu z provizorních nemocnic. Nově nakažených se každým dnem objevuje méně než 100, díky čemuž celkový počet nemocných klesá. Aby nemoc nebyla do země opětovně přinesena ze zahraničí, zavedla některá čínská města a provincie povinnou karanténu pro lidi cestující z Itálie, Japonska a dalších rizikových oblastí. V Číně dosud nemoci podlehlo více než 3 000 lidí z 80 700 nakažených.

USA

Ve Spojených státech se virus SARS-CoV-2 objevil poprvé 21. ledna 2020. Od té doby počet nakažených překročil hranici jednoho tisíce, mrtvých je více než 30.

Na federální úrovni se dosavadní opatření zabývají pouze omezením pohybu potenciálně nakažlivých osob. 1. února byla nařízena čtrnáctidenní karanténa pro osoby přilétající z čínské provincie Chu-pej. O měsíc později byl omezen vstup i těm, kdo v posledních 14 dnech pobývali na území Íránu. 11. března byl zakázán vstup na americkou půdu všem cestujícím ze Schengenského prostoru, s výjimkou občanů USA.

Další opatření jsou přijímána jen na úrovni jednotlivých států a okresů. Například v Kalifornii byl na několika místech vyhlášen stav nouze, v okrese Santa Clara County byla zakázána veřejná shromáždění nad 1 000 účastníků. Stav nouze je vyhlašován i v dalších státech, uzavřeno bylo také několik škol či univerzit, vždy se však jedná o individuální rozhodnutí ředitelů či rektorů. 11. března byla zakázána veřejná shromáždění v několika okresech státu Washington, včetně města Seattle. Opatření se týká shromáždění s 250 a více účastníky.

Německo

První případ nákazy se v Německu objevil 27. ledna. K dnešnímu dni je zde více než 2 700 nakažených, z toho 6 zemřelých. Pro boj s novou nemocí vydalo Německo dodatek k obecnému pandemickému plánu.

Federální vláda spíše než zákazy a omezení preferuje důraz na individuální prevenci. Např. místo návštěv lékaře doporučuje spíše telefonické konzultace, odrazuje také od tělesného kontaktu, který není zcela nezbytný. Již několikrát se pak federální vláda negativně vyjádřila k možnému uzavření hranic. Pro cestující z Číny, Itálie či Jižní Korey však platí, že před vstupem na území Německa musí příslušným orgánům nahlásit svůj zdravotní stav. Ministr zdravotnictví také doporučil zrušení akcí konaných pro více než 1000 účastníků. K úplnému zákazu takových akcí přistoupily i některé spolkové země, např. Bavorsko. Zrušen byl zbytek německé hokejové ligy, zápasy Bundesligy se hrají bez diváků.

K dalším opatřením dochází pouze na lokální úrovni. Například v Berlíně byly uzavřeny státní operní domy či divadla s kapacitou nad 500 osob. V Heinsbergu byly uzavřeny školy, ale i další veřejné instituce.

Itálie

V Itálii objevili první případ koronaviru 30. ledna, kdy zde onemocněli dva čínští turisté. Situace se však stala vážnou až 21., resp. 22. února, kdy bylo během dvou dnů objeveno přes 70 nakažených a na nákazu zemřel první člověk. V reakci na tato zjištění byly uzavřeny školy v části Lombardie, Benátska i dalších regionů. V Lombardii byla navíc uvalena na 50 000 lidí karanténa. Ve zmíněných oblastech byly uzavřeny také univerzity.

Na několik dní byly uzavřeny školy i v jiných oblastech Itálie, např. Palermu či Neapoli. Byla přerušena basketbalová liga, zápasy fotbalové Serie A byly nejprve odloženy, momentálně se však hrají bez diváků.

Vývoj se zásadně proměnil na začátku následujícího měsíce. 1. března bylo v Itálii identifikováno 1 128 nakažených a 29 mrtvých. Území severní Itálie bylo na základě vládního dekretu rozděleno na červenou a žlutou zónu. Zatímco ve žluté zóně došlo jen ke zrušení veřejných akcí a byly uzavřeny školy, v červené zóně začala pro obyvatele navíc platit karanténa. Jen o tři dny později stoupl počet úmrtí na 100 a uzavření škol bylo rozšířeno na celé území Itálie.

K dalšímu zpřísnění opatření došlo 8. března, kdy byly nejvíce zasažené regiony na severu Itálie uvaleny do úplné karantény. Až na výjimky bylo zakázáno překročit hranice těchto regionů, a to oběma směry. Uzavřeny byly veškeré veřejné instituce včetně posiloven, kin a nočních klubů. Všechny sportovní události byly odloženy.

Naposledy byla opatření zpřísněna 10. března, kdy vláda rozhodla o karanténě pro celou Itálii. V celém státě jsou uzavřeny veřejné instituce i soukromé podniky. Otevírací doba restaurací je omezena od 6 ráno do 6 večer. K dnešnímu dni bylo v Itálii identifikováno téměř 12 500 nakažených, z toho je 827 mrtvých. 1045 lidí se již uzdravilo.

Shrnutí

Z výše uvedeného, neúplného, přehledu opatření v jednotlivých zemí vyplývá, že Česká republika je v případě přijímání preventivních opatření proti koronaviru SARS-CoV-2 aktivnější než státy, se kterými byla porovnána. Například Německo či USA přistupují k zákazovým opatřením jen lokálně, v místech s nejvyšším počtem nakažených. Česká vláda se nejspíše primárně snaží zamezit většímu rozšíření koronaviru dříve, než se z nemoci stane celostátní a všudypřítomný problém, a vyhnout se tak situaci, která nastala v Číně či Itálii. Tam úřady sáhly k podobným opatřením až v momentě, kdy se koronavirus v populaci rozšířil.

Počet nakažených v jednotlivých státech a jeho vývoj v čase zobrazuje tento interaktivní graf.

Pro Demagog.cz sepsal Jiří Rýdl