Statistický klam vede ke špatné interpretaci úmrtí očkovaných

Na Facebooku se začal šířit příspěvek, podle kterého britský „úřad veřejného zdravotnictví“ uvedl, že dvě třetiny všech, kteří zemřeli v souvislosti s mutací Delta, byli očkovaní. Tyto hodnoty přibližně odpovídají zprávě anglické vládní agentury, jedná se však o statistický klam způsobený vysokou proočkovaností starších – a covidem-19 ohroženějších – lidí.

Meta fact-check 30. července 2021

Tvrzení o dvoutřetinovém podílu očkovaných na všech zemřelých pochází z článku na webu The Daily Expose z 26. června 2021. Ten vychází z tehdy den staré technické zprávy (.pdf) anglické vládní agentury veřejného zdraví (Public Health England, PHE).

Facebookový příspěvek také uvádí, že „očkovaní lidé mají až 3x vyšší riziko úmrtí na variantu Delta než neočkované osoby“. Toto tvrzení pravděpodobně vychází ze zprávy PHE, která nicméně přibližně takový poměr uvádí (.pdf, str. 13) u počtu nakažených mutací Delta, ne počtu úmrtí. 

Zpráva PHE se týká mutací viru SARS-CoV-2 vyskytujících se v Anglii a skutečně se zabývá i tím, zda byli zemřelí s covidem-19 očkováni proti tomuto onemocnění. Podle PHE ze 117 úmrtí způsobených variantou Delta bylo (.pdf, str. 14) 60 % zemřelých očkováno alespoň první dávkou vakcíny, z nich 50 (43 % ze všech úmrtí) již bylo očkováno plně, dvěma dávkami.

Necelé dvě třetiny zemřelých tedy opravdu bylo očkováno proti covidu-19. To však neznamená, že by vakcíny proti covidu-19 byly neúčinné, nebo dokonce zdraví ohrožující. PHE ve stejném dokumentu uvádí, že vakcína po dvou dávkách poskytuje 79% ochranu před symptomatickým průběhem onemocnění způsobeném mutací Delta, a dokonce 96% ochranu před hospitalizací s covidem-19.

Vysoký podíl očkovaných zemřelých je způsobený jednoduše tím, že téměř všichni zemřelí byli podle zprávy vyššího věku a v této nejvíce rizikové skupině je v Británii naočkována valná většina populace.

Ze 117 úmrtí způsobených variantou Delta bylo podle zprávy PHE (.pdf, str. 13–14) jen 8 lidí mladších 50 let a nikdo z nich nebyl plně naočkován. Zbývajících 109 zemřelých bylo pak ve věku přes 50 let. Plně naočkovaní přitom měli pravděpodobnost úmrtí 1,4 % (50 lidí z 3546 případů nákazy) a nenaočkovaní 3,9 % (38 lidí z 976 případů). I z těchto dat je tedy zřejmé, že vakcína výrazně snižuje riziko úmrtí.

V námi ověřovaném facebookovém příspěvku se tedy nachází zavádějící tvrzení o tom, že dvě třetiny zemřelých byly očkovány, a dále pak zcela nepravdivé tvrzení, že naočkovaní lidé měli vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Žádná vakcína neposkytuje 100% ochranu. I očkovaní lidé se tak mohou nakazit a s covidem-19 zemřít. Dokument PHE pak jen ilustruje fakt, že i přes ochranu poskytnutou očkováním mohou – zejména starší – lidé nemoci podlehnout. 

Ve Velké Británii byli, podobně jako například v Česku, jako první proti covidu-19 očkovány nejstarší věkové kategorie, a v současné době proto patří k nejvíce proočkovanému segmentu populace. Zatímco u skupiny nad 65 let je více než 90 % Britů již naočkováno dvěma dávkami, u lidí do 39 let se tato hodnota pohybuje pod 50 %. Podobnou strukturu (byť s nižšími mírami proočkovanosti) můžeme pozorovat i v Česku.

S rostoucí proočkovaností populace, zejména starších, budou naočkovaní lidé představovat vyšší podíl obětí nemoci covid-19. To nicméně nevypovídá nic o ochraně, kterou vakcína poskytuje. 

Jelikož příspěvek nepravdivě uvádí, že naočkované osoby měly vyšší riziko úmrtí, označili jsme jej v rámci naší spolupráce se společností Facebook jako nepravdivý.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů