Státní důchodový fond v Česku nikdy neexistoval (a nebyl tedy vykraden)

Na facebooku se znovu objevil příspěvek, který se v různé podobě šíří již několik let. Václav Klaus měl údajně v roce 1993 ukrást z „důchodového fondu“ přes 330 mld. Kč. Fond však nikdy neexistoval, protože důchody jsou a byly financovány průběžným systémem ze státního rozpočtu.

Meta fact-check 13. srpna 2022

V příspěvku se píše o roce 1993 a Václavu Klausovi, který jako tehdejší ministr financí údajně vytuneloval důchodový fond, ve kterém mělo být přes 330 miliard korun. 

Toto tvrzení se šíří přinejmenším již od roku 2012, přičemž nejstarší verzi jsme našli v textu Otakara Zmítka v komunistických Haló novinách. Vůči Zmítkově článku se tehdy ohradilo Ministerstvo financí, které uvedlo, že žádný důchodový fond neexistuje. „Před rokem 1989, i po něm, až dodnes, jsou důchody financovány státem, ze státního rozpočtu. Důchodový systém fungoval a funguje na tzv. průběžném principu – důchody jsou hrazeny ze státního rozpočtu a od roku 1993, kdy bylo uzákoněno pojistné, jsou příjmy z pojistného odváděny do státního rozpočtu. Nedochází tedy k tomu, že by byly prostředky shromažďovány v nějakém fondu, z něhož by mohly být nějakým způsobem použity na něco jiného nebo zneužity,“ uvedlo Ministerstvo financí.

Na podnět žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se ministerstvo k příspěvku opět vyjádřilo (.pdf) v roce 2020: „(…) až do roku 1993 nebyla žádná zvláštní částka určená na důchody (pojistné) vybírána. Z mezd a platů byla odváděna jedna daň, která se dále vnitřně nečlenila. Daň byla příjmem státu a stát určoval, na co prostředky použije. Žádný důchodový účet ani fond nebyl zřízen, důchody se rozpočtovaly a vyplácely průběžně jako jiné výdaje státu. Tzn., žádné prostředky z důchodového účtu se nemohly ztratit, protože žádný důchodový účet neexistoval a ani existovat nemohl.” 

To, že separátní důchodový fond nikdy neexistoval, potvrzuje i ekonom Vladimír Bezděk: „Na začátku devadesátých let nebyl důchodový systém viditelněji rozlišen od státního rozpočtu, takže se přebytky separátně neevidovaly.“

Dodejme také, že Václav Klaus nebyl v roce 1993 ministrem financí, ale předsedou vlády. Ministrem financí byl tehdy Ivan Kočárník.

Sdílený příspěvek dále uvádí, že „průběžný důchodový systém byl do roku 2004 v přebytku“ než si z něj „půjčili, opět bez vrácení“ Topolánek s Kalouskem „dalších 70 miliard Kč”. Z údajů Ministerstva financí za roky 2000–2021 vyplývá, že systém důchodového pojištění skončil v přebytku pouze v letech 2004, 2005, a poté 2007 a 2008, tedy během druhé vlády Mirka Topolánka, ve které byl Miroslav Kalousek ministrem financí. Kromě těchto let byl systém v přebytku také v letech 2018 a 2019 za vlády Andreje Babiše.

Za vlády Mirka Topolánka došlo (.pdf, str. 12) k částečné důchodové reformě, v rámci níž došlo např. k prodloužení doby pojištění nebo zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu. Podobně jako v případě Václava Klause ale vzhledem k průběžnému charakteru důchodového systému nelze mluvit o tom, že by si Mirek Topolánek či Miroslav Kalousek nějakou částku ze systému „půjčili“.

Důchodový systém v ČR dlouhodobě funguje na průběžném principu, kdy jsou důchody financovány ze státního rozpočtu. Ani za minulého režimu, ani v době, kdy byl ministrem financí Václav Klaus, neexistoval separátní důchodový fond. Přebytky důchodového systému se stávaly příjmy státního rozpočtu. Jelikož tedy žádný důchodový fond nikdy neexistoval, nemohl být Václavem Klausem ani dalšími politiky vykraden. Proto jsme daný příspěvek v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivý.