Viděli jste už lokomotivu na silnici?

Publikováno 7. května 2012

Argumentace obou hostů nedělních Otázek mnohdy připomínala preciznost strojvůdce, který nechal svůj vlak vykolejit do cesty.

Argumentace nedělních Otázek byla velmi pestrá. Vystoupili zde Miroslav Kalousek a Vojtěch Filip. Mimo obvyklého zazněla např. otázka ministra Kalouska, viděl-li moderátor jet po silnici diesel lokomotivu. Nakolik byla tato “argumentace” podpořena fakticky přesnými výroky? Demagog.CZ pro vás celou relaci zanalyzoval.

Významným tématem, které ministr Kalousek řešil, bylo případné zrušení daňové výjimky na zelenou naftu. Jeho výrok o srovnání plateb pro české zemědělce z EU s ostatními byl fakticky přesný, tento stav nastane již příští rok.

Ovšem tímto výrokem se již přesnost argumentů ministra Kalouska v oblasti této daňové výjimky dostala na slepou kolej. Upozorňoval totiž, že v sousedním Slovensku byla zelená nafta zrušena před řadou let. To se však nezakládá na realitě, neboť reálným datem ukončení podpory zelené nafty byl začátek loňského roku, což při nejlepší vůli řada let není.
Ministr také popisoval reálie okolo daňových úlev pro české zemědělce. Dobu zavedení zelené nafty v tuzmesku umístil do let 1995 nebo 1996. Ovšem podle platné legislativy i stanovisek českých zemědělců byla tato podpora spuštěna až v roce 2000. Tyto historické exkurzy se tak značně míjely s realitou. Částečně jako lepší pamětník se pak ministr ukázal v momentu, kdy popsal začátky projektu tzv. Justičního paláce v Brně, kdy již přesně popsal start celého projektu.


Vojtěch Filip od ministra Kalouska převzal ve studiu nejen židli, ale také častou argumentaci minulostí, když takových výroků zaznělo opět hned několik. Poslanec Filip jako šéf sněmovního Kontrolního výboru debatoval o otázkách NKÚ. Hned dva jeho výroky se dotkly článku 97 (o NKÚ) ústavy. Nejprve aktuálně projednávanou změnu tohoto bodu okomentoval ve smyslu, že je celý proces zdržován a změna měla vstoupit v platnost již na začátku letošního roku. Tento výrok je pravdivý, celý proces se skutečně táhne již déle, než bylo zamýšleno. Jeho druhý výrok stran článku 97 již přesnost postrádá. Filip totiž tvrdil, že on osobně již v roce 1998 usiloval o změnu ve smyslu zvýšení pravomocí NKÚ. Jak však dokumenty Poslanecké sněmovny dokládají, takové tvrzení neobstojí, neboť předseda Filip takovou novelizaci nenavrhoval.


Závěrem se dotkl Filip také situace v podniku Lesy ČR. Nabídl divákům argument, že firma je výdělečná od roku 2010. Chtělo by se říct, pánové politikové, další ohlédnutí zpět a další omyl. Podle údajů o hospodaření Lesů ČR od samotného podniku nebo také od NKÚ je totiž podnik ziskový podstatně delší období. To by muselo v lesích, které pod tento podnik spadají, shnít hodně dřeva, aby byla firma i v letech 2008 a 2009 opravdu ztrátová.


Ministr Kalousek se ve studiu v průběhu pořadu při diskuzi o zelené naftě ptal, zda již moderátor viděl po silnici jet lokomotivu. Za sebe mohu například říct, že jsem skutečně takovou situaci nezažil, nicméně argumentace obou hostů nedělních Otázek skutečně mnohdy připomínala prezicnost strojvůdce, který nechal svůj vlak vykolejit do cesty.


Autorem dnešního textu je Jan Tvrdoň, který pracuje v projektu Demagog.CZ