Virus způsobující covid-19 a jeho izolace

Populární video na síti Facebook tvrdí, že virus způsobující covid-19 nikdy nebyl izolován a testy ani vakcíny na něj tedy nemohou fungovat. Ve skutečnosti byl však virus poprvé izolován již v lednu 2020 v Číně a posléze na více místech po celém světě.

Meta fact-check 6. ledna 2021

Na Facebooku se v těchto dnech šíří video, v němž mimo jiné autor uvádí, že virus způsobující onemocnění covid-19, tedy SARS-CoV-2, nikdy nebyl laboratorně izolován. Z tohoto nepravdivého východiska pak dovozuje, že ani testy na covid-19, ani vakcína nemohou fungovat.

Předně uveďme, co znamená izolace viru. Jedná se o získání čistého vzorku viru od nakaženého jedince. Tyto viry jsou pak v laboratorních podmínkách umístěny do buňky tkáně, kde probíhá jejich kultivace za účelem výzkumu a případného vývoje vakcín.

Virus SARS-CoV-2 byl poprvé izolován v Číně, kde nemoc covid-19 propukla nejdříve, 7. ledna 2020 a byl dočasně pojmenován 2019-nCoV. Genetický materiál viru byl posléze sekvenován (byla „přečtena“ jeho DNA) a 12. ledna jej čínské úřady sdílely se zahraničními vědci.

SARS-CoV-2 byl následně vícekrát izolován z pacientů po celém světě, např. v Kanadě, Koreji, Spojených státech, Itálii či Austrálii.

Tímto nepravdivým tvrzením o SARS-CoV-2 se v minulosti zabývaly také agentury APReuters či fact-checkingová organizace Full Fact.

V rámci naší spolupráce se společností Facebook jsme ověřované video označili jako nepravdivé.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů