Demagog.cz

Volby 2013: Romská demokratická strana

Romskou demokratickou stranu reprezentoval v Interview Daniely Drtinové její předseda, Miroslav Tancoš. Představoval plány své strany do nadcházejících voleb, do nichž kandiduje pouze v některých krajích. Faktické výroky Miroslava Tancoše najdete v přiložené analýze.

Ověřili jsme
Interview Daniely Drtinové ze dne 1. října 2013 (moderátor Daniela Drtinová, záznam)

5 ověřených výroků

Miroslav Tancoš

Miroslav Tancoš

...stát je největším zadavatelem zakázek, stát. Jako státní Lesy, Ředitelství silnic a dálnic a další a další. Státní a polostátní podniky.

Při pohledu na objem zakázek, zveřejňovaných na portále o veřejných zakázkách ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že v roce 2012 (.xls) bylo z více než 10 tisíc zakázek v objemu přes 260 miliard korun celých 96 % zadáno z veřejného sektoru, ve finančním vyjádření se jednalo o 75 % utracených peněz. Nejvíce jednotlivých zakázek zadalo podle Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2012 Ministerstvo zemědělství (402), následováno Lesy ČR (304) a Ředitelství silnic a dálnic (264). Největší objem zakázek, téměř 47 miliard korun, vyhlásilo státem kontrolované ČEPRO, na druhém místě s 20 miliardami byla soukromá společnost OKD, a.s., zakázky za více než 12 miliard korun vyhlásily Plzeňské městské dopravní podniky, následované Českými drahami (8 miliard) a ŘSD (7 miliard).

Průběžným žebříčkům za rok 2013 vévodí co do množství opět Lesy ČR, ŘSD a Státní pozemkový úřad, co do objemu ČEPRO, Správa železniční dopravní cesty a Česká pošta.

Miroslav Tancoš má tedy pravdu v tom, že státní a polostátní podniky hrají prim v zadávání veřejných zakázek.

Miroslav Tancoš

Miroslav Tancoš

(...stát je největším zadavatelem zakázek, stát. Jako státní Lesy, Ředitelství silnic a dálnic a další a další. Státní a polostátní podniky.) Toto jsem už říkal 10. září při osobním setkání panu premiéru Rusnokovi, kde jsem mu to i předložil konkrétně v tom programu, i v tý koncepci jsem mu předložil, že je potřeba investovat a vytvářet pracovní příležitosti.

Tento výrok se nám bohužel nepodařilo ověřit, žádná média, ani úřad vlády či samotná Romská demokratická strana se o podobné schůzce nezmiňují.

Miroslav Tancoš

Miroslav Tancoš

Tak takhle, je pravdou, že my máme ústřední výbor, z každého regionu máme tři lidi v ústřední výboru, my jsme v neděli měli zasedání ústředního výboru, to byl první sjezd, byli tam významní lidi jako prostě z Ostravska, pan Malar tam byl. Den předtím tam byl pan Lučanský.

Na oficiálních stránkách Romské demokratické strany není o zasedání ústředního výboru z minulého týdne žádná zmínka. Jedinou oficiální akcí, o které se na stránkách této strany píše a která se týkala ústředního výboru, je Předvolební sjezd strany, který se konal 1.9. 2013.

Položka Stranický výbor je také prázdná a nebylo tudíž možné dohledat, zda je struktura strany taková, jak popisuje Miroslav Tancoš či jestli se prvního sjezdu zúčastnili pan Malar nebo pan Lučanský.

Výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.

Miroslav Tancoš

Miroslav Tancoš

My jsme, já jsem byl v Českých Budějovicích u pana primátora Juraja Thomy, jsem mu tam předložil nějaké, nějakou nabídku v 10 bodech. Byl jsem u ústeckého hejtmana, u pana radního Kliky jsem byl minulej měsíc.

Miroslav Tancoš se 25. února zúčastnil Hejtmanského dne o Mostě - o prioritách kraje a zaměstnanosti, který pořádal hejtman Oldřich Bubeníček. V rámci setkání vystoupil také radní Ústeckého kraje pro oblast bezpečnosti a sociálních služeb Martin Klika.

Setkání pana Tancoše v Českých Budějovicích nám potvrdila kancelář primátora Juraje Thomy. Proběhlo 3. července a Miroslav Tancoš předal prohlášení v deseti bodech.

Nepodařilo se nám zjistit, jestli se pan Tancoš sešel s Martinem Klikou minulý měsíc. Martin Klika nám odmítl na cokoliv odpovídat. Výrok však hodnotíme jako pravdivý, jelikož se Miroslav Tancoš a Martin Klika setkali v únoru.

Miroslav Tancoš

Miroslav Tancoš

Daniela DRTINOVÁ: Ano. Tak pojďme k vaší straně. Vy jste vznikli letos, o tom jsme už mluvili. Ale Romskou demokratickou sociální stranu už jste měli, ta vznikla v roce 2005, o 6 let později ji zrušil Nejvyšší správní soud kvůli nedodaným finančním zprávám. Poučili jste se?

Miroslav TANCOŠ: Takhle nějak, já když tohle to Nejvyšší správní soud na to se zaměřil, tak já jsem byl, předsedou v Romské demokratické sociální straně jsem nebyl.

Romská demokratická sociální strana vznikla v roce 2005 a jejím předsedou se stal romský aktivista Miroslav Tancoš. Nejvyšší správní soud tuto stranu rozpustil z důvodu nedodaných finančních zpráv na počátku roku 2011. Rozsudek NSS o rozpuštění Romské demokratické sociální strany naleznete zde (pdf.).

Výrok hodnotíme jako nepravdivý, a to z toho důvodu, že na zpravodajském serveru ČeskéNoviny.cz je uvedeno, že po tuto dobu (2005 - 2011) byl předsedou Romské demokratické strany Miroslav Tancoš. .

Miroslav Tancoš je v současné době předsedou nově vzniklé Romské demokratické strany (RDS), která se hodlá ucházet o hlasy voličů v předčasných volbách.