Změna počtu hlasů pro Petra Pavla je výsledkem opravy chyby volební komise, ne důkazem podvodu.

Facebookové video upozorňuje na změnu, ke které došlo v průběhu sčítání hlasů 2. kola prezidentských voleb. Petru Pavlovi v závěru sčítání ubylo 110 hlasů, nejedná se nicméně o důkaz manipulace s výsledky voleb, ale o chybu okrskové volební komise, která zaměnila počty hlasů pro jednotlivé kandidáty. O hlasy „přišel“ také Andrej Babiš, po třiceti sekundách už ale byly hlasy kandidátům přiřazeny správně.

Meta fact-check 9. února 2023

Ve videu vystupují aktivisti Jana Peterková a Pavel Zítko, kteří poukazují na změnu počtu hlasů pro Petra Pavla, k níž došlo v závěru sčítání 2. kola prezidentských voleb. Za „kouzlo“ označují to, že se celkový počet hlasů pro Petra Pavla na obrazovce ČT snížil, ale celkové procento hlasů se u něj zvýšilo. V závěru videa pak Jana Peterková uvádí, že „volby jsou podvod a Petr Pavel není prezident“.

Autoři videa poukazují na to, že se počet hlasů pro Petra Pavla v jedné chvíli snížil o 110, a to z 3 358 598 na 3 358 488, přitom jeho procentuální zisk se současně zvýšil z 58,31 na 58,32 %. V následujících odstavcích se proto zaměříme jednak na to, jak je možné, že se v průběhu sčítání snížil počet hlasů pro jednoho kandidáta, a také, jak se mohl ve stejnou chvíli zvýšit jeho procentuální zisk.

V průběhu sčítání skutečně došlo k poklesu průběžného stavu hlasů pro Petra Pavla o 110, jak je zachyceno ve videu, přičemž důvodem byla chyba volební komise. Hlasy se v Česku totiž sčítají ručně a okrskové volební komise pochopitelně nejsou neomylné. I proto mají v zákoně o volbě prezidenta stanovenou lhůtu 24 hodin od ukončení hlasování, ve které musí hlasy sečíst a zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku předat Českému statistickému úřadu (ČSÚ). V rámci této lhůty také okrskové volební komise mohou svůj zápis s výsledkem hlasování opravit, pokud v něm jsou chyby. Taková oprava je pak vidět i v systému ČSÚ, který přebírají mj. televize pro svá živá vysílání.

Právě k této opravě došlo podle tiskového mluvčího ČSÚ Jana Cieslara i v případě 2. kola prezidentských voleb v lednu 2023. V sobotu v čase 17:03 (video, čas 3:00) měl Petr Pavel dle ČSÚ 3 358 589 hlasů, poté podle Cieslara proběhla oprava u okrsku č. 2 obce Buštěhrad: „Okrsková volební komise konkrétně požádala ČSÚ o to, aby mohla předat nový podepsaný Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku z toho důvodu, že v původním došlo k chybnému zapsání a tím k přehození počtu hlasů mezi jednotlivými kandidáty.“ Původně měl v tomto okrsku Petr Pavel 110 hlasů a Andrej Babiš 291, oběma ale tyto nesprávně započítané hlasy ze systému zmizely (video, čas 3:21) a po třiceti sekundách jim byly zase započteny, tentokrát již přiřazené správně.

V momentu, na který autoři videa poukazují, tak skutečně došlo k úbytku 110 hlasů u Petra Pavla, současně ale také k úbytku 291 hlasů pro Andreje Babiše, což kamera nezachycuje. Petr Pavel tedy oproti Andreji Babišovi v tomto momentu relativně „posílil“ (přišel o méně hlasů), proto není překvapivé, že se procentuální vyjádření výsledku Petra Pavla současně zvýšilo.

Facebookové video tedy správně poukazuje na neobvyklé snížení průběžného počtu hlasů pro Petra Pavla, nejde ale o výsledek manipulace s hlasy. O 110 hlasů přišel Petr Pavel v důsledku opravy chyby volební komise v Buštěhradu. S ohledem na to, že o 291 hlasů ve stejný moment přišel také Andrej Babiš, je pochopitelné, že se procentuální vyjádření výsledku u Petra Pavla zvýšilo. Video, které tuto změnu v průběžných výsledcích označuje za důkaz manipulace volebního výsledku, jsme proto v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivé.