Demagog.cz

Zdeněk Schwarz

Zdeněk Schwarz (Nez.)

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Výroky

Zdeněk Schwarz

Zdeněk Schwarz

Já jsem se k tomu už vyjadřoval, na půdě Senátu jsme o tom diskutovali, já jsem na té straně, aby se teritoriálně řešila činnost exekutorů. ČT24, 14. října 2014

Senát se návrhem zabýval 1. října na svém jednání. Jak dokládá stenoprotokol z tohoto jednání, Schwarz na tomto zasedání nevystoupil.

Na tomto jednání byl návrh posunut k projednání v Ústavně právním výboru, v hlasování však Schwarz nebyl přítomen, tudíž jeho stanovisko není jasné. Zda tento návrh již podpořil, resp. se veřejně vyjádřil pro, není dohledatelné (např. na webu senátora není žádné takové jeho vyjádření dostupné).

Zdeněk Schwarz

Zdeněk Schwarz

Já nevím o tom, že by mě Transparency přesně oslovili, oni nás hodnotili bez naší účasti. ČT24, 14. října 2014

Transparency International dle vlastního vyjádření 50 dnů před volbami oslovila 149 kandidátů do Senátu s žádostí o informace ohledně jejich kampaně. Odpovídá to počtu zveřejněných výsledků monitoringu (včetně výsledku Zdeňka Schwarze), tedy situaci, v níž všichni vypsaní kandidáti byli tímto subjektem osloveni.

Na základě výše uvedeného označujeme výrok za nepravdivý.

Zdeněk Schwarz

Zdeněk Schwarz

Já mám velice transparentní financování minimálně 16 let, co jsem ředitelem organizace, zároveň jsem prošel prověrkami a v současné době jsem 6 let senátorem, kdy musím podávat čestné prohlášení, kde je všechno transparentně zveřejněno. ČT24, 14. října 2014

Zdeněk Schwarz je 16 let ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a 6 let senátorem. Jako senátor má ze zákona povinnost oznámit formou čestného prohlášení majetek nabytý v průběhu výkonu funkce, jiné vykonávané činnosti či další příjmy (§ 7). Z posledního prohlášení tak například vyplynulo, že si jako ředitel záchranné služby vydělal 1,63 milionu korun a koupil dva domy, na které si vzal úvěr.

Zdeněk Schwarz

Zdeněk Schwarz

Co se týče kampaně, tak moji kampaň platí tím, že kandiduji za ODS, ODS a ta má transparentní účet a transparentně zveřejňuje, jakým způsobem hradí kampaň svým kandidátům do Senátu. ČT24, 14. října 2014

ODS sice má na kampaň do Senátu zřízen svůj transparentní účet, nicméně ten nezveřejňuje fakticky nic. Jde o souhrn několika transakcí, z nichž není zřejmé, na co přesně výdaje jdou (mimochodem přímo na Schwarzovu kampaň nebyla podle něj vynaložena ani koruna – z " normálního " transparentního účtu pak také není jasné, na co mají být vynakládány jednotlivé peníze).

ODS tedy skutečně má transparentní účet k senátním volbám, nicméně se jedná spíše o pro forma aktivitu, jejíž reálný význam je fakticky nulový.

Zdeněk Schwarz

Zdeněk Schwarz

Naše organizace, nebo-li záchranná služba, kde jsem 16 let ředitelem, má všechno transparentní, na webových stránkách (řeč je o zveřejňování smluv – pozn. Demagog.cz) jsou dostupné informace. ČT24, 14. října 2014

Je pravdou, že Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy na svém webu zveřejňuje informace o jednotlivých vypsaných a realizovaných zakázkách. V archivu lze dohledat zakázky od března 2012. Nejsme však schopni posoudit, zda se jedná o veškeré zakázky záchranné služby.

V sekci veřejné zakázky (dále rozděleny na dodávky, služby a stavební práce) jsou dohledatelné aktuální zakázky, ostatní jsou v archivu (viz výše).

V sekci sponzoři jsou dohledatelní partneři jediné konkrétní akce (.pdf). Jde o " 3. ročník metodického cvičení krizové připravenosti ‚Pražská 155 ".

Co však na webu absentuje, jsou výroční zprávy (včetně hospodaření). Dostupná je pouze ročenka (.pdf) za rok 2013, kde je sice popsáno hospodaření od roku 2009 do roku 2013 (str. 36), avšak jedná se o souhrnná čísla, která toho moc neřeknou.

Výrok je hodnocen jako zavádějící, neboť na webu pražské záchranky nejsou dohledatelné výroční zprávy, které by alespoň částečně popisovaly celkové hospodaření.