Demagog.cz

Václav Moravec
Václav Moravec
Šestý článek Olympijské charty navíc praví, cituji: "Jakákoliv forma diskriminace vůči zemi nebo osobě kvůli rase, náboženství, politickému přesvědčení, pohlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí". Otázky Václava Moravce, 9. února 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Olympijská charta se sice nedělí na články, Václav Moravec nicméně správně cituje šestý ze Základních principů olympismu (text dle webu Českého olympijského výboru zde, .pdf, str. 9).