Hynek Fajmon
ODS

Hynek Fajmon

Nová vláda slibuje, že ji zajistí (potravinovou soběstačnost, pozn. Demagog.cz) a nový ministr zemědělství dnes zahájil tažení za kýženou "soběstačností" kontrolou ministerského a divadelního bufetu, kde s nelibostí konstatoval málo českých a hodně zahraničních potravin.
Jiné, 12. března 2014

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Vláda Bohuslava Sobotky si vetkla do programového prohlášení zvýšení potravinové soběstačnosti jako jednu z priorit Ministerstva zemědělství.

„Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství a potravinářství v České republice.“

„V rámci tažení za soběstačností“ však divadelní bufet nekontroloval ministr Jurečka, ale Asociace farmářských tržišť ČR, jejíž předseda Jiří Sedláček pak prostřednictvím otevřeného dopisu vyzval ministra k „prosazení českých potravin a nápojů ve stravovacích zařízeních ministerstva, případně i v dalších institucích (…)“.

Ministr Jurečka pak v Událostech České televize přislíbil (video, od 2:40): „Budu apelovat hlavně na to, aby státní instituce dávaly opravdu pozor na to, odkud nakupují potraviny a nakupovaly hlavně domácí potraviny“.

Hynek Fajmon tedy nepopisuje skutečný stav. Kontrolu divadelního bufetu či ministerské kantýny prováděla Asociace a později ve své reportáži Česká televize. Jeho výrok tak hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Potravinová soběstačnost

Jiné, 12. března 2014

V rámci našeho zvyšujícího se zaměření i na evropská témata Vám přinášíme ověřené výroky z blogu europoslance za ODS Hynka Fajmona, který se věnoval tématu potravinové soběstačnosti a jejímu významu v současném světě. Ověřili j...