Hynek Fajmon
ODS

Hynek Fajmon

Jsme součástí Evropské unie, kde platí princip volného pohybu zboží.
Jiné, 12. března 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Česká republika se stala členským státem Evropské unie 1. května 2004. Jedním z hlavních prvků společného vnitřního trhu EU je princip volného pohybu zboží.

Ustanovení o volném pohybu zboží upravují (.pdf, str.3) články 34–36 Smlouvy o fungování Evropské Unie.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Potravinová soběstačnost

Jiné, 12. března 2014

V rámci našeho zvyšujícího se zaměření i na evropská témata Vám přinášíme ověřené výroky z blogu europoslance za ODS Hynka Fajmona, který se věnoval tématu potravinové soběstačnosti a jejímu významu v současném světě. Ověřili j...