Michaela Marksová
SOCDEM

Michaela Marksová

Já vidím, že třeba na veřejně prospěšné práce jsme vydali 1,7 miliardy nebo tady máme určeno, na společensky účelná pracovní místa, což jsou místa pro skupiny ohrožené na trhu práce, takové ty kategorie padesát plus, matky po rodičovské dovolené, mladí lidé a tak dále, jedna miliarda.
Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Pod Aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) patří"podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným". Pod konkrétní opatření APZ spadají i veřejně prospěšné práce i společensky účelná pracovní místa jak zmiňuje Michaela Marksová-Tominová. Kompletní seznam nástrojů pak obsahuje

a) rekvalifikace,
b) investiční pobídky,
c) veřejně prospěšné práce,
d) společensky účelná pracovní místa,
e) příspěvek na zapracování,
f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,
g) poradenství.

Konkrétní čísla, která budou součástí Plánu boje proti nezaměstnanosti, jsou ovšem prozatím nedohledatelná. Plán má být, podle slov Michaely Marksové-Tominové dříve v této debatě, zveřejněn v horizontu měsíců a dílčí akční plán předložen již na dubnové jednání tripartity.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nezaměstnanost drtí Česko

Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Velkým tématem nedělních Otázek, ve kterých proti sobě stanula dvojice političek Michaela Marksová-Tominová a Lenka Kohoutová, byl rostoucí počet lidí bez práce v tuzemsku. Soupeřky konfrontovaly své představy o směřování aktiv...