Michaela Marksová
SOCDEM

Michaela Marksová

Ale já bych chtěla ještě říci jedno číslo, že tedy minimální mzda je 8500, ale hranice chudoby je tady asi 9600.
Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Minimální mzda je v České republice v současnosti 8 500 Kč. Hranice relativní chudoby, tak jak s ní pracuje ve svých šetřeních i ČSÚ, se nejčastěji stanovuje jako 60 % "mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácností", což pak podle serveru Finance v roce 2013 skutečně odpovídalo 9 683 Kč čistého příjmu měsíčně. ČSÚ pak uvádí ve svém posledním šetření další statistiky týkající se míry ohrožení příjmovou chudobou (.xls; předběžná data).

V roce 2012 žilo v České republice pod hranicí chudoby 990 300 obyvatel, což je 9,6 % obyvatel.

Tyto údaje korespondují s výrokem Michaely Marksové-Tominové. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nezaměstnanost drtí Česko

Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Velkým tématem nedělních Otázek, ve kterých proti sobě stanula dvojice političek Michaela Marksová-Tominová a Lenka Kohoutová, byl rostoucí počet lidí bez práce v tuzemsku. Soupeřky konfrontovaly své představy o směřování aktiv...