Michaela Marksová
SOCDEM

Michaela Marksová

To bylo těch 700 lidí pouze na aktivní politiku zaměstnanosti.
Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

V červenci 2013 schválila vláda materiál, na jehož základě mělo úřady práce posílit 700 lidí. Tehdejší ministr práce a sociálních věcí František Koníček k tomu řekl: "Jde mi o organizační, personální i technickou stabilizaci úřadu práce s posílením akcentu na aktivní politiku zaměstnanosti."

Zároveň byl navýšel rozpočet resortu, aby bylo na platy nových zaměstnanců.

K posílení mělo dojít v rámci stabilizace Úřadů práce po přesunu výplaty některých dávek na Úřady práce a dalšímu nárůstu objemu práce, kdy úřady byly přetíženy.

Již tehdy byl tento krok kritizován Lenkou Kohoutovou.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nezaměstnanost drtí Česko

Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Velkým tématem nedělních Otázek, ve kterých proti sobě stanula dvojice političek Michaela Marksová-Tominová a Lenka Kohoutová, byl rostoucí počet lidí bez práce v tuzemsku. Soupeřky konfrontovaly své představy o směřování aktiv...