Michaela Marksová
SOCDEM

Michaela Marksová

Tato vláda se zavázala všechny ty koaliční strany ve vládním prohlášení, že bude zvyšovat důchody o ten koeficient, který je tam napsaný, to znamená, 100 % růstu cen a třetina růstu reálných mezd
Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

V kapitole 3.2 programového prohlášení vlády mezi prioritami Ministerstva práce a sociálních věcí první bod zní (zvýraznění Demagog.cz):

Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku 2015. Vláda ukončí platnost pravidla snížené valorizace důchodů a zajistí, že důchody budou od ledna 2015 opět zvyšovány o 100 % nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Ustaví odborné komise jak k ukončení II. pilíře a návrhům změn důchodového systému, tak k návrhu dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v České republice. Vláda připraví detailní návrh na ukončení důchodového spoření při respektování vlastnických práv jeho účastníků a dále komplexní a vzájemně provázaný souhrn konkrétních návrhů na změny v důchodovém systému, které přinesou jeho dlouhodobě stabilní uspořádání a přiměřenost poskytovaných dávek."

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nezaměstnanost drtí Česko

Otázky Václava Moravce, 6. dubna 2014

Velkým tématem nedělních Otázek, ve kterých proti sobě stanula dvojice političek Michaela Marksová-Tominová a Lenka Kohoutová, byl rostoucí počet lidí bez práce v tuzemsku. Soupeřky konfrontovaly své představy o směřování aktiv...