Demagog.cz

Martin Juroška
Martin Juroška (KSČM)
Opět jako před 4 lety máme v programu bezplatnou městskou hromadnou dopravu s tím, že v 1. fázi bychom MHD zlevnili, tak aby ty jízdenky byly výrazně levnější než jsou dnes.
ČT24, 10. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Jelikož dostupné volební programy ostravské KSČM v obou zmíněných obdobích obsahují požadavek na zavedení bezplatné městské hromadné dopravy, hodnotíme výrok jako pravdivý.

V roce 2010 se KSČM zavázala podpořit " [p]ostupné zavedení bezplatné městské hromadné dopravy, která je spojena s významnými ekologickými, ekonomickými a sociálními přínosy pro občany města. "

V roce 2014 pak KSČM svůj plán ještě blíže specifikovala, přičemž jako jednotlivé fáze uvádí:

  1. Zlevnění jízdného a zrušení 4 tarifních zón.
  2. Zavedení bezplatného cestování MHD pro děti a seniory.
  3. Zavedení bezplatné MHD.