Tomáš Kladívko
ODS

Tomáš Kladívko

Já jsem se to (urychlení výstavby pražského a městského okruhu a dalších komunikací – pozn. Demagog.cz) už snažil řešit během několika let zpátky, kdy jsem se scházel se zástupci jak dotčených starostů, tak Ministerstva dopravy, co s tím okruhem bude dál.
DVTV, 15. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Dostavba pražského okruhu patří k dlouhodobým prioritám Tomáše Kladívka. To lze doložit citací z programu pro senátní volby v roce 2008, kdy Tomáš Kladívko deklaroval: " Vyvinu veškeré úsilí směřující k urychlenému dokončení vnitřního okruhu a všech komunikací, které odlehčí přetížené dopravě v Praze a v naší oblasti – napojení dálnice na Hradec a Ústí, přemostění u Suchdola, a další ".

Ačkoliv je tedy pravděpodobné, že senátor Kladívko podnikal v této záležitosti jisté kroky, záznamy o konkrétních schůzkách s jednotlivými starosty, respektive úředníky Ministerstva dopravy, se nám z veřejně dostupných zdrojů dohledat nepodařilo. Výrok tedy hodnotíme jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili