Demagog.cz

Haló noviny
Haló noviny
Podle podnikatelů, sečteme-li všechny dostupné údaje o předpokládaných ztrátách a výpadcích příjmů z dlouhodobých kontraktů při delším přetrvávání sankcí a ruské odvety, se může jednat až o 20 až 25 miliard korun. Jde o částku, kterou dle odhadů ministerstva pro místní rozvoj asi nevyčerpáme z disponibilních evropských dotací.

Haló noviny, Nejen ekonomické ztráty 22. 10. Jiné, 10. listopadu 2014

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Na základě ankety mezi českými firmami, uskutečněné v srpnu 2014, odhaduje Svaz průmyslu a dopravy ČR přímý dopad sankcí na 10 miliard korun, přičemž v dlouhodobém horizontu by se mohly ztráty vyšplhat až do řádu desítek či stovek miliard.

Stanovisko SP ČR však uvádí, že vyčíslení ztrát je velmi obtížné a i samotné firmy je dokáží jen těžko kvantifikovat. Analýza vládní pracovní skupiny pro hodnocení dopadu sankcí pak na základě loňských dat uvádí, že přímé ztráty budou tvořit 300 milionů v zemědělském a přibližně 2,2 miliardy v průmyslovém sektoru (viz str. 21–22), i ta však konstatuje, že vyčíslení ztrát je komplikované.

Co se týče druhé části výroku, podle Analýzy čerpání evropských fondů, vydané v únoru 2014 Ministerstvem pro místní rozvoj, se odhad nevyčerpaných prostředků z fondů EU v letošním roce odhaduje na 21,6 až 24,6 miliard korun (viz strana 4). Hodnocení, zda tato částka odpovídá ztrátám českých firem v důsledku sankcí vůči Rusku, je však s ohledem na výše uvedená data nemožné, proto výrok hodnotíme jako zavádějící.