Jiří Drahoš
Nez.

Jiří Drahoš

Já jsem nikdy neoznačil lidi jako nesvéprávné, ale cituji pana prezidenta v době, kdy býval ještě poslancem, tak označil český národ takto: ‚1/3 lidí je slaboduchá, je slabá duchem. Každý sedmý je dementní, debilní nebo alkoholik a 1/2 z nich má podprůměrný intelekt.‘ Cituji Miloše Zemana v souvislosti s projednáváním zákona o obecném referendu.
Interview ČT24, 5. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Miloš Zeman 21. ledna 1992 vystoupil ve Federálním shromáždění ČSFR s projevem, v němž mimo jiné říká:

…populistické krédo ostatně napadá i psychiatr prof. Cyril Höschl ve svém projevu, který koncem září přednesl v pražském Karolínu. Chtěl bych velkou většinu svého diskusního příspěvku vyplnit právě touto citací, neboť se domnívám, že tak jako k tomuto ctihodnému shromáždění mluví zástupci různých profesí, neuškodí, jestliže k němu promluví - byť zprostředkovaně - i psychiatr.

Dovolte mi tedy, abych citoval. Tato země v této době prochází rozumovou, mravní i citovou krizí. Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Je to suché konstatování skutečnosti.

Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.

Drahoš tedy necituje Zemana zcela přesně, zachovává však smysl jeho slov. Zeman přímo ve svém projevu neoznačuje část Čechů jako slaboduché atd., ale odvolává se na slova psychiatra Höschla (který sám autorství těchto slov potvrdil v časopisu Reflex 14/2004). Vůči Höschlovým slovům však Zeman nic nenamítá, naopak je zcela používá na podporu své argumentace proti referendu a přímé demokracii.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentské interview ČT: Jiří Drahoš

Interview ČT24, 5. prosince 2017

Jiří Drahoš přišel jako další z prezidentských kandidátů do České televize. V naší analýze všech faktických výroků si můžete přečíst, jak si vedl třeba v tématech dezinformačních webů, prezidentských amnestií, probíhající kampa...