Demagog.cz

Miloš Zeman
Miloš Zeman
Ale chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat Petrovi Fialovi, že prezident do 8. března tohoto roku vykonává svojí funkci v pětiletém funkčním období a není jakkoliv omezen. Týden s prezidentem, 19. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle Ústavy ČR trvá volební období prezidenta 5 let a začíná dnem složení slibu (článek 55). Vzhledem k tomu, že Zeman složil prezidentský slib 8. března 2013, bude svou funkci skutečně vykonávat do 8. března.

Ústava hovoří ve svých článcích 62–64 o pravomocech prezidenta. Není zde ani jednou zmíněno, že by byly po část mandátu prezidenta nějak omezeny.