Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

A tak za prvé, podíl zemědělství na ekonomické činnosti venkovského obyvatelstva, který byl dříve téměř 100 procent, snad s výjimkou ještě kovářů a několika dalších řemesel. Je dnes hluboko pod 50 procenty.
Týden s prezidentem, 7. června 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může být městem obec, která má alespoň 3 000 obyvatel.

Dle zjištění Českého statistického úřadu v rámci Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je zemědělství se svými zhruba 80 tisící obyvateli na venkově, kteří jej vykonávají, ve srovnání s podíly na ekonomické činnosti venkovského obyvatelstva v ostatních odvětvích opravdu hluboce pod 50 procenty.

Také doplňujeme, že na základě výsledků šetření ČSÚ na území celé České republiky byl v roce 2016 podíl zemědělství, lesnictví a rybářství v zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti pouhých 2,9 % - 149 tisíc obyvatel z celkových 5,1 milionů.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentův týden na TV Barrandov

Týden s prezidentem, 7. června 2018

Miloš Zeman byl již tradičně ve čtvrtek večer hostem pořadu na TV Barrandov. Tentokrát mluvil zejména o vládních vyjednáváních, církevních restitucí i o stavu českého venkova.