Demagog.cz

Jan Kněžínek
Jan Kněžínek
(...) elita z řad právníků (...) má složenou odbornou zkoušku, která je rovnocenná s tou, kterou musejí absolvovat soudci. Právo, 5. listopadu 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Příslušný zákon č. 6/2002 Sb. v aktuálním znění uvádí rovnocennost odborné justiční zkoušky soudců se zkouškou advokátní, notářskou, odbornou exekutorskou a závěrečnou zkouškou právního čekatele.

Jednou z podmínek pro vykonávání soudcovské funkce je dle § 60 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích i složení odborné justiční zkoušky: „Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a složení odborné justiční zkoušky.“

K rovnocennosti odborné justiční zkoušky u soudců a právníků pak § 60 odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích uvádí: „Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Stejné účinky má výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.“

Rovnocennost odborné zkoušky soudců a elity z řad právníků tak platí, resp. umožňuje těmto právníkům vykonávat funkci soudce při splnění dalších podmínek dle § 60 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.