Demagog.cz

Jan Kněžínek
Jan Kněžínek
(...) Dnes jsou v zásadě (státní zástupci, pozn. Demagog) jmenováni na dobu neurčitou. Právo, 5. listopadu 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Zákon o státním zastupitelství stanoví, že státní zástupce je jmenován na dobu časově neomezenou s faktickými omezeními, například co se týče věku či inkompatibility funkcí.

Dle § 18 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb, o státním zastupitelství, je státní zástupce jmenován „na návrh nejvyššího státního zástupce ministrem spravedlnosti na dobu časově neomezenou“. Zákon pak tuto časovou neomezenost funkce státního zástupce koriguje v § 21, podle nějž funkce státního zástupce zaniká (mimo jiné) automaticky dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém státní zástupce dosáhl věku 70 let, nebo dnem, kdy byl státní zástupce jmenován soudcem nebo zvolen do Parlamentu.