Demagog.cz

Jan Kněžínek
Jan Kněžínek
ŘÍHA: Potkal jste se s hlavními státními zástupci Pavlem Zemanem, Ivo Ištvanem a Lenkou Bradáčovou?

KNĚŽÍNEK: Setkal, ale delší rozhovor jsem zatím vedl pouze s Pavlem Zemanem. Právo, 5. listopadu 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

K setkání ministra Kněžínka s nejvyšším státním zástupcem Zemanem skutečně došlo, zbylou část výroku však nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit.

Ministr Kněžínek se s nejvyšším státním zástupcem Zemanem setkal na počátku října. Na společné schůzce řešili např. problematiku peněžitých sankcí v trestním řízení. Společně pak prý budou prosazovat, aby se podíl peněžitých trestů ze současných 15 % zvýšil (např. v Německu jejich podíl činí až 80 %).

O setkáních či rozhovorech ministra Kněžínka s vrchními státními zástupci Ištvanem a Bradáčovou se nám nepodařilo dohledat žádné mediální zprávy, nemůžeme je však vyloučit.