Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

A teď bych pochválil vládu za to, že předložila národní investiční program s horizontem třiceti let. (...) Někdy se říká, že je to zásobník projektů, ale není to pravda. Prostudoval jsem si tento plán a vím, že obsahuje i termíny, vím, že obsahuje i rozpočtované výdaje.
Vánoční poselství, 26. prosince 2019

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Národní investiční plán je seznam plánovaných investičních projektů pro období 2020–2050. Obsahuje jak plánované termíny zahájení realizace, tak i předpokládané náklady. Zda se jedná o „zásobník projektů“, je věcí interpretace tohoto nejasného pojmu.

Plné odůvodnění

Národní investiční program, tedy Národní investiční plán představený 16. prosince 2019, je (.pdf, str. 6) „investiční potenciál naší země do roku 2050“. Skutečně obsahuje možné investice v budoucích 30 letech.

Součástí tohoto plánu je mnoho projektů, které jsou charakterizovány názvem, stručným popiskem, místem a časem zahájení realizace a investičními výdaji. Příkladem (.pdf, str. 43) může být první investiční akce Ministerstva dopravy Pražský okruh - D0, jehož dostavba má být zahájena roku 2022 s investičními výdaji v hodnotě 55,8 miliard korun.

Termín „zásobník projektů“ použil Andrej Babiš, když mluvil o smyslu investičního plánu: „Smyslem je shromáždění veškerého investičního potenciálu země na jednom místě. Vytvoření zásobníku projektů, odkud by si měli jednotlivé projekty ministři, hejtmani, primátoři, starostové vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí.“ Obecně však jde o subjektivní termín, který si může každý vykládat různě. Z tohoto důvodu nehodnotíme, zda předložený investiční plán je, či není zásobníkem projektů.

Podle slov premiéra Babiše nejde o závazný plán a může se průběžně měnit.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Vánoční poselství prezidenta Zemana

Vánoční poselství, 26. prosince 2019

Prezident republiky Zeman přednesl na 2. svátek vánoční své již sedmé vánoční poselství. V něm se např. vymezoval proti snahám bojovat s klimatickou změnou a stěžoval si na pomalé soudy a stavební řízení.