Demagog.cz

Jan Skopeček
Jan Skopeček
(...) Německo, které si poslední roky vytvářelo přebytky rozpočtu. Echo24, 23. března 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Německo již od roku 2014 vytváří výrazně přebytkové rozpočty.

Dle oficiálních statistik se německý státní rozpočet za poslední roky pohybuje v přebytku (tedy příjmy přesahují výdaje). Na konci roku 2019 dosáhlo Německo přebytku rozpočtu ve výši 13,5 mld. eur, čímž převýšilo přebytkový rozpočet z roku 2015, který dosáhl výše 12,1 mld. eur. Podle vyjádření německého ministra financí Olafa Scholze mohly za přebytek v roce 2019 především vyšší výnosy z daně z příjmu a nižší úrokové sazby. Německo je však za tvoření takovýchto rozpočtů také kritizováno, podle některých neputuje německý rozpočet na infrastrukturu a další projekty.

Pro porovnání můžeme uvést vývoj českého státního rozpočtu, který byl ve srovnávaném období přebytkový pouze v letech 2016 a 2018. 

O stavu německého rozpočtu také vypovídají data OECD o státním deficitu v jednotlivých zemích EU za období 2010–2018. V této statistice si Německo uchovává prvenství, neboť deficitními rozpočty nedisponuje (viz graf státních rozpočtů zemí EU).

Bilance německého státního rozpočtu v mld. eur (2010–2019)

Zdroj: Trading Economics

 

Bilance německého státního rozpočtu v % HDP (2010–2019)

Zdroj: Trading Economics

 

Deficity státních rozpočtů zemí EU v % HDP (2010–2018)

Zdroj: OECD