Demagog.cz

Jan Skopeček
Jan Skopeček
Firmy nyní řeší zásadní problémy s cash flow, proto v rámci rychlých opatření navrhujeme odložení daňových a odvodových povinností i odklad zálohových plateb na daně. Chceme roční daňové prázdniny pro OSVČ, snížení povinných odvodů za zaměstnance nebo snížení daně z příjmů právnických osob. Echo24, 23. března 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ve svých posledních tiskových zprávách a dalších vyjádřeních tato opatření občanští demokraté opravdu navrhují.

V tiskové zprávě na téma ekonomického balíčku, kterou ODS publikovala na webových stránkách ve středu 11. března 2020, občanští demokraté navrhují okamžitá opatřeními jako odložení platby daně z příjmu, zrušení záloh na první a druhé čtvrtletí a zkrácení lhůty vrácení odpočtů DPH.

V této tiskové zprávě také uvádějí, že chtějí ve střednědobém horizontu snížit daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod.

To samé uvádějí i v článku vydaném ve středu 18. března 2020 na webu ODS. V tomto článku občanští demokraté navrhují odpuštění daně z příjmu pro OSVČ za rok 2020 a odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance do konce roku 2020. Dále ve střednědobém horizontu navrhuje ODS snížení sociálního pojištění zaměstnavatele pro částečné úvazky.

Pro úplnost dodejme, že v souvislosti s epidemií koronaviru opravdu musí některé firmy řešit problémy s cash flow. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR provedeného 10. a 11. března 2020 pociťuje nebo očekává problémy s cash flow více než pětina oslovených průmyslových firem.