Demagog.cz

Petr Bendl
Petr Bendl
Já jsem kdysi byl u toho, kdy vznikla nová průmyslová zóna. Padala Poldovka, takže jsem podobné krizové situace už zažil, zavíraly se doly. My jsme tehdy prosadili novou průmyslovou zónu. 20 minut Radiožurnálu, 5. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Nová průmyslová zóna Kladno-jih vznikla v době, kdy byl Petr Bendl starostou Kladna. Ve stejné době byl zavřen např. důl Ronna a s problémy se potýkala společnost Poldi Kladno.

Kladenská huť Poldi byla založena v roce 1889. Po roce 1989 začal být státní podnik ztrátový, a tak se nejdříve v roce 1992 stal akciovou společností a v roce 1993 bylo 66 % zprivatizováno do rukou společnosti Bohemia Art podnikatele Vladimíra Stehlíka. Pod jeho vedením byla ale výroba zastavena a součásti holdingu se dostaly do konkurzu. V dalších letech pak hutě provozovaly společnosti Poldi Hütte a Třinecké železárny. V roce 2017 se společnost dostala do konkurzu.

Nová průmyslová zóna Kladno-jih se začala budovat v dubnu 1998„její vytvoření iniciovala kladenská radnice“. V té době byl Petr Bendl starostou Kladna. Záměrem byla „realizace takových investičních aktivit, které v konečném vyznění znamenají vytvoření nových pracovních příležitostí pro kladenské občany a podporu dalšího rozvoje regionu“.

V letech 1994–1998 byl Petr Bendl starostou města Kladno a zároveň až do roku 2001 radním. Do roku 2002 byl taktéž zastupitelem. Během této doby na Kladensku zanikly například důl Ronna, a to v roce 1997, nebo důl Schöller v roce 2002.