Petr Bendl
ODS

Petr Bendl

A bohužel vládní většina rozhodla o tom, že je možné přijít až s 50 procenty navýšení té zakázky v průběhu, řeknu, její realizace.
20 minut Radiožurnálu, 5. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Vládní koalice v roce 2016 (ČSSD, ANO, KDU-ČSL) podpořila zákon o zadávání veřejných zakázek. Limit dodatečných stavebních prací a služeb byl navýšen z 30 % na 50 % z původní hodnoty veřejné zakázky.

Plné odůvodnění

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 9. března 2016 a po vrácení návrhu Senátem znovu 19. dubna 2016. Zákon při prvním i druhém uvedeném hlasování podpořili poslanci vládní koalice (ČSSD, ANO, KDU-ČSL), komunisté a někteří nezařazení poslanci. Limit dodatečných stavebních prací a služeb (tzv. víceprací) byl zvýšen z 30 % na 50 % původní hodnoty veřejné zakázky.

Konkrétně pak dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Senátní duel: Adéla Šípová a Petr Bendl

20 minut Radiožurnálu, 5. října 2020

V senátním obvodě Kladno se o přízeň voličů v druhém kole utkají Adéla Šípová (bezpartijní, za Piráty) a Petr Bendl (ODS). Podívali jsme se na jejich vystoupení pro Dvacet minut Radiožurnálu.