Demagog.cz

Adéla Šípová
Adéla Šípová
Náš export do Číny se rovná zhruba exportu do Rumunska. 20 minut Radiožurnálu, 5. října 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Dle dat ČSÚ bylo v období leden–červenec 2020 z České republiky do Rumunska exportováno zboží v hodnotě přibližně 37 mld. Kč. Do Číny pak z ČR směřovalo zboží v hodnotě cca 32,7 mld. Kč. Rozdíl mezi exportem zboží a služeb do Číny a do Rumunska je pak ještě menší.

Poslední dostupná data o pohybu zboží přes hranice ČR zveřejnil Český statistický úřad 7. září 2020, a to za období leden až červenec 2020. Podle těchto údajů bylo v červenci z České republiky do Rumunska vyvezeno zboží v hodnotě 6,2 mld. Kč (.pdf, str. 2). V případě Číny tato částka odpovídala 5,2 mld. Kč (.pdf, str. 1).

Za období leden až červenec 2020 pak z ČR do Rumunska směřovalo zboží v celkové hodnotě 37 miliard Kč (.pdf, str. 2). Co se týče exportu do Číny, jednalo se o sumu 32,7 miliard Kč (.pdf, str. 1). Vývoz zboží z ČR do Rumunska převyšoval vývoz do Číny i v předchozích letech (.pdf; .pdf).

Doplňme však, že co se týče zahraničního obchodu se službami, dlouhodobě převyšuje jejich vývoz do Číny.

Pokud však sečteme vývoz zboží (dle přeshraničního pohybu zboží) a export služeb, liší se hodnoty celkového export z České republiky do Rumunska a do Číny v jednotkách miliard korun (viz graf níže). Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý, neboť z uvedených čísel je zřejmé, že hodnota českého exportu do Číny přibližně odpovídá hodnotě exportu do Rumunska.