Alexandr Vondra
ODS

Alexandr Vondra

Asi 75 % Američanů vnímá Čínu jako hrozbu.
Pro a proti, 3. listopadu 2020
Zahraniční politika,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Podle dostupných průzkumů dokonce 90 % Američanů považuje Čínu za větší či menší hrozbu. Alexandr Vondra pravdivě poukazuje na to, že jde o vysoký podíl, míjí se však s fakty. Jeho úmysl zde nehodnotíme.

Plné odůvodnění

Dle dostupných informací se názory Američanů na Čínu v roce 2020 ve srovnání s dřívějšími lety zhoršují. Podle aktuálního průzkumu z října 2020 amerického Pew Research Center se 73 % Američanů dívá na Čínu negativně, což je nejvyšší procento zaznamenané od roku 2005 (.pdf, str. 21).

Přibližně devět z deseti dospělých Američanů (cca 90 %) pak podle průzkumu z dubna 2020 vnímá moc a vliv Číny jako hrozbu. Z toho za „významnou hrozbu“ považuje čínský vliv zhruba šest z deseti dotázaných Američanů (62 %) – pro srovnání, v roce 2017 takto odpovědělo jen 41 % dotázaných.

Ve veřejně dostupných zdrojích se nám nepodařilo dohledat, že by byla zveřejněna aktuálnější data. Jelikož se číslo, které ve výroku zmiňuje Alexandr Vondra (75 %), liší od údaje uváděného americkým Pew Research Center (cca 90 %) o více než 10 %, hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili