Alexandr Vondra
ODS

Alexandr Vondra

Němci mají setrvale v obchodu se Spojenými státy přebytek jako proexportní země.
Pro a proti, 3. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Německý export do USA dlouhodobě převažuje nad importem.

Plné odůvodnění

V rámci obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Spolkovou republikou Německo skutečně převládá export ze strany Německa do USA, jak vyplývá například z dat federální agentury United States Census Bureau.

Na stránkách vlády USA je pak například uvedeno, že za rok 2018 byla hodnota exportu zboží a služeb z USA do Německa přibližně 92,4 miliard dolarů. Import zboží a služeb z Německa do USA pak odpovídal 159,8 miliardám dolarů. Výsledný rozdíl exportu mezi oběma zeměmi tehdy činil 67,4 miliard dolarů a tvořil ho právě vzájemný obchod se zbožím. Nejvýznamnější dovozní artikly z Německa byly strojírenské produkty, vozidla, léky, optické a lékařské přístroje a elektrické přístroje.

Výrok jsme zmínili